Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Henryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re Minor

Eser Açıklaması

19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda keman üzerindeki ustalýðý ve kiþisel niteliðiyle iki sanatçýnýn seçkinleþtiði görülür. Joseph Joachim ve Henryk Wieniawski. Ýkincisi ayný zamanda besteci olarak da tanýnmýþ, çalgýsý için býraktýðý yapýtlar daima ilgi görmüþtür.

Moskova'da yardýmsýz ve gelirsiz kalan, aðýr bir hastalýk sonucu genç yaþta ölen Henryk Wieniawski keman için iki konçerto býrakmýþtýr. Bunlardan özellikle Fransýz okulu etkisinde yazýlmýþ "ikinci" konçerto kemancýlarýn gözde repertuvarý arasýnda sayýlýr.


Bölümler

Eser üç bölümden oluþur:

I. Allegro moderato
II. Romance: Andante non troppo
III. Allegro moderato


Birinci bölüm (Allegro moderato) orkestranýn sunduðu ilk "tema" ile girer, kemanýn devraldýðý melodi çeþitli süslemelerle kornonun verdiði ikinci "tema"ya ulaþýr.

Birinci ve ikinci bölümler arasýndaki baðlantýyý klarnetin uzunca bir "geçiþ"i kurar, lirik bir þarký karakterindeki ikinci bölüm (Romance:Andante non troppo) kemandan yansýyan bir "kadans"la üçüncü bölüme (Allegro moderato) baðlanýr.

Besteci "a la Zingara – Çingene tarzýnda" sözcüðüyle bölümün özelliðini belirtmiþ, baþlýca iki "tema"nýn sunuluþunda kemaný görevlendirmiþtir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariHenryk Wieniawski'nin Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Henryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re Minor", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/104/Henryk_Wieniawski_Keman_Konçertosu_No_2_Op_22.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com