Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Greta Medini

Soloist Introduction

Greta Medini

1990 yýlýnda Vibo Valentia'da doðdu. Sekiz yaþýnda Vittorio Veneto "Rassegna M. Benvenuti", Valsesia Musica Uluslar arasý Keman Yarýþmasý, Vittorio Veneto Uluslararasý Keman Yarýþmasý ve Bruno Zanella Keman Yarýþmasý'nda bir çok ödül aldý.

2004 Temmuz ayýnda Shangai Çocuk Kültür ve Sanat Festivali'nde en iyi Genç Ýtalyan Kemancý ödülünü kazandý. 2006 yýlýnda on altý yaþýndayken Vibo Valentia'daki F. Torrefranca Konservatuvarý'ndan Maestro Guiseppe Arnaboldi'nin yönettiði konserle ödülüyle mezun oldu.

Greta Medini daha henüz on yaþýndayken verdiði konserler sayesinde solist olarak parlak bir kariyere adým attý. Ýtalya'nýn önemli þehirlerinde Bach, Vivaldi ve Mozart'ýn konçertolarýnýn yaný sýra Saint-Saens 3. Keman Konçertosu ve Brahms Keman Konçertosu'nu seslendirdi.

2006 Temmuz ayýnda Maestro D. Giuranna'nýn yönettiði Dünya Gençlik Orkestrasý turnesinde solist olarak yer aldý. Bu turnenin konserleri Ýtalya'nýn büyük þehirlerinde, Kuzey Afrika'da Tunus ve Cezayir'de gerçekleþti. Greta Medini halen Fiesole Müzik Akademisi'nde Felice Cusano'nun öðrencisi olarak keman çalýþmalarýný sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Greta Medini", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/72/Greta_Medini.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com