Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Darko Brlek

Soloist Introduction

Darko Brlek

Klarinet virtüözü, Ljubljana Festivali Baþkaný ve Sanat Yönetmeni olan Darko Brlek, Ljubljana Müzik Akademisi'nden mezun olmuþ ve ardýndan Graz Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde eðitimine devam etmiþtir.

Ljubljana Üniversitesi Preseren Ödülü'ne ve daha sonra da Bettet ve Zupancic Ödülleri'ne layýk görülmüþtür.

Slovenya Ulusal Tiyatrosu ve Ljubljana Opera ve Balesi'nin müdürü olan Brlek, 1992'den beri Ljunljana Festivali'nin Sanat Yönetmeni'dir. 1995'te de bu kuruluþun müdürlüðüne atanmýþtýr.

1997'den itibaren Avrupa Festival Birliði'nde baþkan yardýmcýlýðý görevini yürüten Darko Brlek, 2005 yýlýnda baþkanlýk görevine seçilmiþtir.

Darko Brlek, Slovenya Kültür Odasý'nýn kurucularý arasýnda yer almaktadýr. 1996'dan beri New York'ta bulunan Uluslararasý Güzel Sanatlar Topluluðu'nun ve ayný zamanda Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Kültür Konseyi'nin üyesidir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariReference info: "Darko Brlek", 2015 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/352/Darko_Brlek.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com