Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Sezgin Unan

Solist Tanıtımı

Sezgin Unan

1981 yýlýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na kabul edilen Sezgin Unan, burada Doç. Ahmet Ermakastar ile klarinet, Bilgehan Arkan ile oda müziði, Prof. Nuri Ýyicil, Roman Skrepek ile orkestra dallarýnda çalýþmalar yapmýþtýr.

Prof. Mehmet Ermakastar'ýn gerçekleþtirdiði masterclass'lara katýlan sanatçý, öðrencilik yýllarýnda baþladýðý solo ve oda müziði konser çalýþmalarýna hala devam etmektedir.

Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'nde bir süre öðretim görevlisi olarak çalýþmýþ olan Sezgin Unan, 1989 yýlýnda Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý'na klarinet sanatçýsý olarak dahil olmuþtur.

Halen ayný kurumda solo klarinetçi ve klarinet grup þef yardýmcýsý olarak görevine devam etmektedir.

Klarinet virtüözü Sezgin Unan, Ecesu Sertesen, Feza Çetin, Ufuk Atar ve Sezgin Unan'dan oluþan Akademi Klarinet Ensemble grubunun üyesidir. 2006 Eylül ayýnda kurulmuþ olan grup kaliteli performanslarýyla ve çeþitli etkinliklerde verdikleri konserler ile giderek artan sayýda hayran kazanmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Sezgin Unan", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/153/Sezgin_Unan.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com