Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Galina Petrova

Soloist Introduction

Galina Petrova

Piyanist Galina Petrova, keman virtüözü Maxim Fedatov'un tüm oda-müziði performanslarýnda, mükemmel bir iþbirliðiyle partneridir. Rusya'nýn Onuru Sanatçýlarýndan, Moskova Hukümet Ödülü Payesi sahibi (2003) ve Moskova Devlet Filarmonisi solistidir, ve Rusya'nýn tüm büyük konser salonlarýnda yer almýþtýr.

Konser turneleri ile Japonya, Almanya, Ýtalya, Fransa, Türkiye, Hýrvatistan, Avustralya, Çine Baltik bölgesi ülkeri ve diðer yerlere gitmiþtir. St. Petersburg'ta Petrovskaya Bilim ve Sanat Akademisi'nin bir üyesidir.

Japonya, Hýrvatistan ve Avustralya'da ustalýk dersleri vermiþtir, ve Rusya ile dýþarýsýndaki tüm önemli festivallere ve kültürel etkinliklere katýlmýþtýr.

Kendi adýna bir dizi CD kaydý vardýr.

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Galina Petrova", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/23/Galina_Petrova.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com