Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Selman Ada

Conductor Introduction

Selman Ada

Yedi yaþýndan beri beste yapmakta olan Selman Ada, orkestra þefi, besteci ve virtüoz piyanist olarak Türkiye'de ve Avrupa'nýn pek çok ülkesinde binden fazla temsil, konser ve resital verdi.

Eserleri 1968'den beri Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya'da seslendirilen bestecinin operalarý ise "Ali Baba ve 40 Haramiler" (dünya prömiyeri 1991 Ankara Devlet Opera ve Balesi) baþta olmak üzere 1991'den beri Türkiye'nin bütün opera sahnelerinde sürekli afiþtedir.

"Mavi Nokta" oratoryosu (dünya prömiyeri 1996 Ýzmir Devlet Opera ve Balesi metin: Tarýk Günersel) 2000 yýlýnda kendi yönetiminde Wiesbaden'de ve Münich'teki "Herkülesalle"'de Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafýndan "Türkiye'den dünyaya millenium armaðaný" olarak üstün baþarýyla seslendirildi.

Alman basýnýndan "Türkiye'nin ak yüzü" þeklinde övgüler aldý. Son operasý "Aþk-ý Memnu" 'nun dünya prömiyerini (metin: Tarýk Günersel) 23 Ocak 2003'te Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde gerçekleþtirdi. (Ýstanbul prömiyeri Cemal Reþid Rey Operasý 2003) Alman Kompozitörler Cemiyeti "Gema"'nýn üyesi olan Selman Ada'nýn oratoryo ve operalarý Ýngilizce, Almanca, Flamanca ve Fransýzcaya tercüme edilmekte, bütün eserleri Almanya'da "Strube Verlag München-Berlin" edisyonu tarafýndan beþ dilde basýlmaktadýr.

2002'de Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde genel müzik direktörü olarak çalýþan sanatçý, Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra þefi kadrosunda görev yapmakta.

Çalýnan ve basýlan eserlerinin arasýnda piyano eserleri, oda müziði eserleri, þan-piyano eserleri, koro eserleri, senfonik eserler, oratoryolar, orkestra-þan eserleri ve operalar bulunmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Selman Ada", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/227/Selman_Ada.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com