Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ruþen Güneþ

Soloist Introduction

Ruþen Güneþ

Dünyanýn en önemli viyola virtüözleri arasýnda gösterilen Ruþen Güneþ 1940 yýlýnda Beypazarý, Ankara'da doðmuþtur. Türk viyola sanatçýsý ve besteci Ruþen Güneþ ilkokuldan sonra Ankara Devlet Konservatuarý'na girdi.

1961'deki mezuniyetinin sonrasýnda ise viyola sanatçýsý olarak Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'na katýldý. Bir bursla 1963'te Ýngiltere'ye giden sanatçý, ertesi sene ülkesine döndü. Ancak askerlik sonrasý 1970'te Ýngiltere'ye göç etti.

1979'da Londra Filarmoni Orkestrasý'nýn birinci viyolacýsý konumuna yükselen sanatçý, 1989 tarihinde BBC Senfoni Orkestrasý'na ayný pozisyonda geçti. 2000 yýlýnda da emekli oldu.

Sanatçý 1998 yýlýnda Kültür Bakanlýðý'nca verilen Devlet Sanatçýsý unvanýný almýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ruþen Güneþ", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/226/Ruþen_Güneþ.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com