Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Raffaele Trevisani

Soloist Introduction

Raffaele Trevisani

Flüt virtüözü Raffaele Trevisani dinleyiciler ve eleþtirmenlerden sürekli olarak stili ve müzikalitesi hakkýnda övgüler almaktadýr. Sir James Galway'in çok az sayýdaki öðrencilerinden biri olmuþ ve yýllarca onunla çalýþmýþ, Jean Pierre Rampal, Julius Baker ve Maxence Larrieu'nun takdirlerini kazanmýþtýr.

Sir James Galway onun hakkýndaki düþüncelerini "Raffaele güzel tonu, mükemmel tekniði ve kendini müziðe adamýþ kiþiliðiyle günümüzün en iyi flütçülerinden biridir" diyerek ifade etmiþtir. Milan'lý olan Trevisani solistik kariyerine Veneti Solistleri'yle Ýtalya ve dünya çapýnda verdikleri çok sayýdaki konser serisiyle baþlamýþtýr.

Veneto ve Padova Oda Orkestrasý, Milano I Pomeriggi Musicali, Scala Solistleri Oda Orkestrasý, Stuttgart Arcata Oda Orkestrasý, Bielefelder Filarmoni Orkestrasý, Sao Paulo Oda Orkestrasý do Estado Orkestrasý, Santo Andre Senfoni Orkestrasý, Cantelli Orkestrasý, Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý ve Moskova Oda Orkestrasý gibi pek çok orkestrayla solist olarak konserler vermiþtir.

Raffaele Trevisani Japonya (Bunkakaikan, Suntory Hall, Nikkei Hall), ABD, Kanada, güney Amerika, Rusya, Italya (Vicenza Olimpik Tiyatrosu, Settimane Musicali Stresa, Amici della Musica Florence, Società dei Concerti in Milan, Accademia Filarmonica "Bellini" in Catania,...), Avrupa (Wigmore Hall Londra, Musikhalle Hamburg, Rudolf-Oekter-Halle in Bielefeld, Philarmonie Gustav-Siegler-Haus Stuttgart), Ýsviçre, Türkiye, Slovenya ve Ýsrail'de pek çok önemli konser salonunda konser vermiþtir.

Stresa Settimane Musicali, Turin Settembre Musica, Uluslararasý St. Petersburg Saraylarý Müzik Festivali, Rheingau Müzik Festivali, Campos de Jordao Müzik Festivali gibi pek çok tanýnmýþ ve önemli müzik festivaline katýlmýþtýr.

Brezilya'da Santo Andre Senfoni Orkestrasý'yla birlikte Ýtalyan besteci Carlo Galante'nin kendisi için bestelediði Concerto dell'Aria'nýn dünyada ilk seslendiriliþini, 2004 yýlýnda Orchestra of Teatro Lirico di Cagliari ile birlikte Alberto Colla'nýn flüt ve yaylý orkestra için Quasi una Romanza adlý eserinin ilk seslendiriliþini, Güney Afrika Oda Orkestrasý'yla "Özgürlüðün Onuncu Yýlý" kutlamalarý kapsamýnda Pretoria Devlet Tiyatrosu'nda Hendrik Hofmayr'ýn Flüt ve Keman için bestelediði konçertonun ilk seslendiriliþini ve ayrýca Haifa, Tel Aviv ve Kudüs'te Ýsrail Yaylý Topluluðu'yla Stephen Yip'in bestelemiþ olduðu Flüt Konçertosu'nun ilk seslendiriliþini yaptý.

Ýtalyan RAI, Alman SDR, Japon NHK, Ýngiliz BBC, Rus ve Brezilya televizyonlarýnda yaptýðý kayýtlarýn yaný sýra ve New York'ta kendisi için hazýrlanan "Amerika'daki Ýtalyan" programýnda özel röportajlar ve canlý konserler yaptý.

Stuttgart Arcata Oda Orkestrasý eþliðinde W. A. Mozart'ýn Flüt Ýçin Bütün Eserleri'nin kaydýný yaptý. 2002 Ocak ayýnda Amadeus Delos'ta Moskova Oda Orkestrasý'yla yaptýðý C.P.E. Bach'ýn Flüt Konçertolarý kaydýný yayýnladý.

Delos'ta ayrýca Moskova Oda Orkestrasý'yla Ýtalyan Flüt Konçertolarý'yla flüt ve piyano için Virtuoso Flute cd kayýtlarýný yaptý. Yakýn zaman önce Delos tarafýndan Moskova Oda Orkestrasý'yla Mercadante Flüt Konçertolarý CD'si yayýnlanmýþtýr.

Maxence Larrieu ve Ýtalyan Televizyonu için Sir James Galway'le çalmak için davet edilmiþtir. Sanatçý halen Milan Uluslararasý Müzik Akademisi'nda flüt öðretmenidir ve her ikisi de 14 karat altýn olan Muramatsu ve Powell marka flütlerle çalmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Raffaele Trevisani", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/181/Raffaele_Trevisani.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com