Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Andy Miles

Soloist Introduction

Klarinet virtüözü Andy Miles Almanya'da doðmuþ, klasik klarnet çalýþmalarýný Bremen ve Hannover'de yapmýþtýr. Hamburg Filarmoni Orkestrasý'na solo klarinetçi olarak kariyerine baþlayan Andy Miles, halen WDR Köln Radyo Orkestrasý solo klarnetçisidir.

Duisburg Filarmoni, Flensburg Filarmoni, St. Petersburg Oda Orkestrasý, Slovak Oda Orkestrasý vb. pek çok orkestrada solist olarak yer almýþ, Jonathan Darlington ve Michail Jurowski gibi önde gelen þeflerle çalýþmýþ ve ünlü oda müziði grubu Auryn Quartett ile çalýþmaktadýr.

12 yaþýndayken ilk caz grubunu kurmuþ, Lalo Shiffrin, Steve Grey, John Goldsby, Frank Chastenier, Hubert Nuss Trio, WDR Bigband, Alan Broadbent gibi caz devleriyle çalýþmýþtýr. Müzikal esnekliði, yeteneði ve farklý müzik stillerindeki sezgileri onu pek çok stüdyonun aranan misafir sanatçýsý olmasýný saðlamýþtýr.

Rolf Kühn Interchanges with Different Moments adlý iki klarnet ve orkestra için Metamorfozlarýný, film müziði bestecisi Klaus Roggors Belo Horizonte adlý klarnet ve yaylý çalgýlar için bir bossa novayý, Rene Giessen Mandragora adlý klarnet ve orkestra için bir rumba-rapsodiyi, Hans-Peter Preu orkestra ve caz trio için bestelediði beþ bölümlü New York Jazz Suite adlý eserlerini Andy Miles için bestelemiþlerdir.

Andy Miles'ý klasik ve caz müzisyeni olarak istisnai kýlan özellikleri müzikalitesi, stil farký ve daha önce duyulmamýþ orijinallikteki tonudur.
I suggest, you'll like this:
George Gershwin, Küba Uvertürü


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Andy Miles", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/170/Andy_Miles.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com