Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ufuk Atar

Soloist Introduction

Ufuk Atar

1990 yýlýnda Ýskenderun'da doðdu. Ýlk müzik çalýþmalarýna Çukurova Devlet Konservatuvarý'nda Tuna Bozkaya ile baþladý. Ayný okulda Ferhang Hüseyinov ile orkestra, Tvetelina Tunteva ile armoni çalýþmalarýnda bulundu. Çukurova Devlet Konservatuvarý Senfoni Orkestrasý ile çeþitli konserlerde yer aldý. Okul bünyesinde, dinletilerde bulundu.

2008 yýlýnda, Maltepe Üniversitesi'nin düzenlediði Klarinet Ustalýk Sýnýfý'na katýlarak Feza Çetin ile çalýþma fýrsatý buldu. Ayný yýl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na Feza Çetin'in öðrencisi olarak kabul edildi. Halen ayný okulda eðitimini sürdürmekte olup, Akademi Klarinet Ensemble Oda Müziði grubunda çalýþmalarýna devam etmektedir.

Klarinet virtüözü Ufuk Atar, Ecesu Sertesen, Feza Çetin, Sezgin Unan ve Ufuk Atar'dan oluþan Akademi Klarinet Ensemble grubunun üyesidir. 2006 Eylül ayýnda kurulmuþ olan grup kaliteli performanslarýyla ve çeþitli etkinliklerde verdikleri konserler ile giderek artan sayýda hayran kazanmaktadýr.

Akademi Klarinet Ensemble


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ufuk Atar", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/154/Ufuk_Atar.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com