Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Ufuk Atar

Solist Tanıtımı

Ufuk Atar

1990 yýlýnda Ýskenderun'da doðdu. Ýlk müzik çalýþmalarýna Çukurova Devlet Konservatuvarý'nda Tuna Bozkaya ile baþladý. Ayný okulda Ferhang Hüseyinov ile orkestra, Tvetelina Tunteva ile armoni çalýþmalarýnda bulundu. Çukurova Devlet Konservatuvarý Senfoni Orkestrasý ile çeþitli konserlerde yer aldý. Okul bünyesinde, dinletilerde bulundu.

2008 yýlýnda, Maltepe Üniversitesi'nin düzenlediði Klarinet Ustalýk Sýnýfý'na katýlarak Feza Çetin ile çalýþma fýrsatý buldu. Ayný yýl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na Feza Çetin'in öðrencisi olarak kabul edildi. Halen ayný okulda eðitimini sürdürmekte olup, Akademi Klarinet Ensemble Oda Müziði grubunda çalýþmalarýna devam etmektedir.

Klarinet virtüözü Ufuk Atar, Ecesu Sertesen, Feza Çetin, Sezgin Unan ve Ufuk Atar'dan oluþan Akademi Klarinet Ensemble grubunun üyesidir. 2006 Eylül ayýnda kurulmuþ olan grup kaliteli performanslarýyla ve çeþitli etkinliklerde verdikleri konserler ile giderek artan sayýda hayran kazanmaktadýr.

Akademi Klarinet Ensemble


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Ufuk Atar", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/154/Ufuk_Atar.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com