Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Feza Çetin

Soloist Introduction

Feza Çetin

1965 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1976 yýlýnda Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'na kabul edildi. Burada Muammer Yeþil, Mustafa Toroslu ve Prof. Emel Çelebioðlu ile armoni, form bilgisi ve teori, Ayhan Yunkuþ ile klarinet çalýþmalarýna devam etti.

1985 yýlýnda pekiyi derece ile mezun oldu. Ayný yýl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na kabul edildi. Burada Prof. Ýlhan Usmanbaþ ile çaðdaþ müzik, Prof. Ercivan Saydam ile teori, Prof. Nuri Ýyicil, Roman Skrepek ve Dimitri Goia ile orkestra, Bilgehan Arkan ile oda müziði, Doç. Ahmet Ermakastar ile klarinet, Doç. Meral Beþeli ile korrepetisyon dalýnda çalýþmalar yaptý.

1987 yýlýnda Ýstanbul'da gerçekleþen 7. Klarinet Yarýþmasý'nda ikincilik ödülü alan Feza Çetin, okul orkestrasý ile bir çok solo konser, Avusturya ve Ýtalyan Kültür Merkezleri'nde resitaller ve oda müziði konserleri vermiþtir.

1989 yýlýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'ndan pekiyi derece ile mezun olan sanatçý, yüksek lisans eðitimi de almýþtýr.

Feza Çetin, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý, Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý ve Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý ile de solo konserler vermiþtir.

Yurt içi ve yurt dýþýnda çeþitli yarýþmalara jüri üyesi olarak davet edilen Feza Çetin, 1989 yýlýndan bu yana Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý'nda solo Klarinetçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Klarinet öðretim görevlisi olarak çalýþmalarýna devam etmektedir.

Klarinet virtüözü Feza Çetin, Ecesu Sertesen, Ufuk Atar, Sezgin Unan ve Feza Çetin'den oluþan Akademi Klarinet Ensemble grubunun üyesidir. 2006 Eylül ayýnda kurulmuþ olan grup kaliteli performanslarýyla ve çeþitli etkinliklerde verdikleri konserler ile giderek artan sayýda hayran kazanmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Feza Çetin", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/152/Feza_Çetin.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com