Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Nurperi Yücesoy

Soloist Introduction

Nurperi Yücesoy

Nurperi Yücesoy 1985 yýlýnda Mersin'de doðdu. 1996 yýlýnda Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Keman Bölümü'ne kabul edildi ve çalýþmalarýna Doç. Zülfiye Yakubova ile baþladý. 1999 yýlýnda solist olarak ilk konserinde Mersin Devlet Opera ve Balesi Senfoni Orkestrasý eþliðinde H. Wieniawski'nin 2. Keman Konçertosu'nu seslendirdi.

2002 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'ne burslu olarak kabul edilerek çalýþmalarýna Prof. Dr. Server Ganiev'in sýnýfýnda devam etti. Ayný yýl Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý üyesi olan sanatçý, ayný zamanda bu orkestra eþliðinde solo konserler verdi. 2006 yýlýnda Akdeniz Gençlik Senfoni Orkestrasý'nýn açmýþ olduðu sýnavý kazanarak Fransa'nýn Nice þehrinde gerçekleþtirilen yaz konser sezonunda yer aldý. 2008 yýlýnda kurulan Vladimir Ashkenazy yönetimindeki Türk Yunan Geçlik Orkestrasý'nda Konzertmeister olarak görev alarak bir çok turne gerçekleþtirdi. Halen, ayný yýl kurulan Türk-Yunan Beþlisi'nin 1. Keman üyesidir.

Katýldýðý ustalýk sýnýflarýnda Albert Markov, Mincho Minchev ve Mischael Gosdiner gibi sanatçýlarla çalýþma fýrsatý buldu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nden 2008 yýlýnda "Yüksek Þeref Derecesi" ile mezun olan Nurperi Yücesoy, resital, oda müziði ve solo konserlerine devam etmekte ve 2007 yýlýndan itibaren Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nda görev almaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Nurperi Yücesoy", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/109/Nurperi_Yücesoy.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com