Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ruþen Güneþ

Solist Tantm

Ruþen Güneþ

Dünyanýn en önemli viyola virtüözleri arasýnda gösterilen Ruþen Güneþ 1940 yýlýnda Beypazarý, Ankara'da doðmuþtur. Türk viyola sanatçýsý ve besteci Ruþen Güneþ ilkokuldan sonra Ankara Devlet Konservatuarý'na girdi.

1961'deki mezuniyetinin sonrasýnda ise viyola sanatçýsý olarak Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'na katýldý. Bir bursla 1963'te Ýngiltere'ye giden sanatçý, ertesi sene ülkesine döndü. Ancak askerlik sonrasý 1970'te Ýngiltere'ye göç etti.

1979'da Londra Filarmoni Orkestrasý'nýn birinci viyolacýsý konumuna yükselen sanatçý, 1989 tarihinde BBC Senfoni Orkestrasý'na ayný pozisyonda geçti. 2000 yýlýnda da emekli oldu.

Sanatçý 1998 yýlýnda Kültür Bakanlýðý'nca verilen Devlet Sanatçýsý unvanýný almýþtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Ruþen Güneþ", 2010 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/226/Ruþen_Güneþ.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com