Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Henryk Wieniawski, Legende Op. 17

Review of the Work

"Gösteri parçasý" (showpiece) olarak adlandýrýlan türde bir müzik olan Légende (Efsane), 1860 yýlýnda yazýlan yaklaþýk sekiz dakikalýk bir parçadýr. Efsaneye göre Wieniawski “Efsane"yi niþanlýsý lsabel Hampton için yazmýþ, kýzlarýnýn onunla evlenmesine karþý olan lsabel'in anne ve babasý bu müziði dinledikten sonra hayran kalýp evlenmelerine razý olmuþ.

Üç bölmeden oluþan parçanýn baþýndaki kýsa giriþte fagotlardan duyulan ana motiften sonra solo kemanýn kederli ezgisi baþlar. Fakat keder çabucak daðýlýr ve ezgi mutluluk duygularý ile sürer. Ardýndan fagotlardaki motiün yeniden duyulmasý ile keder yine baþlar. Bu, keder-kýsa mutluluk-keder sýrasý bir kez daha yinelenir ama fagot motifi bu kez kemandadýr.

Hemen ardýndan parlak, neþeli ikinci bölme baþlar. Belki de solistin gösterisi de burada baþlamaktadýr: Yoðun çift sesler kemancýlarý oldukça zorlar. Bu ikinci bölmenin sonunda küçük ama etkili bir Kadans (Cadenza) ile birinci bölme yeniden baþlar ve kýsa bir bitiriþle efsane sona erer.

Nejat Baþeðmezler


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Henryk Wieniawski


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Henryk Wieniawski, Legende Op. 17", 2015 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/344/Henryk_Wieniawski_Legende_Op_17.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com