Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Edward Elgar, Yaylý Çalgýlar Ýçin Serenad Mi minör Op. 20

Eser Aklamas

Ýlk olarak, 3 Mart 1905 Londra'da bestecisi Edward Elgar yönetiminde Bechstein Hall'de seslendirilmiþtir.

Mart 1892'de yazýlan bu Serenad, Elgar'ýn ilk eserleri içinde, ifade zenginliði ile dikkati çeker.

Bundan dört yýl önce bestecinin esenleri arasýna katýlan yaylý çalgýlar için Üç Parça (Þarký, Aðýt ve Final 1888) Serenad'a bir hazýrlýk niteliðindedir.

Üç Parça için "eserlerim arasýnda ilk kez onlarý sevmiþtim" diyen Elgar, Serenad için de ayný duygularý tekrarlar.


Bölümler

I. Allegro piacevole
II. Larghetto
III. Allegretto


Serenad, güzel týnlayan her ölçüsü ile bestecinin yaylý çalgýlarý ne kadar iyi tanýdýðýný kanýtlamaktadýr. Lirik ezgileri ile Elgar'ýn kiþiliði ve üslubunu yansýtan minyatür bir özettir.
lginizi ekecek, neririm:
Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu

Ayhan Erman


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariEdward Elgar'n Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Edward Elgar, Yaylý Çalgýlar Ýçin Serenad Mi minör Op. 20", 2012 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/306/Edward_Elgar_Yaylý_Çalgýlar_Ýçin_Serenad.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com