Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Emirhan Tuða

Solist Tanıtımı

Emirhan Tuða

1970 Ankara doðumlu klarinetist Emirhan Tuða 1984'de girdiði H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarý’nda müzik çalýþmalarýna Ekrem Öztan’ýn klarinet sýnýfýnda baþladý, 1993 yýlýnda Lisans bölümünden mezun oldu.

Ýstanbul Filarmoni Derneði’nden yurtdýþý bursu aldý. Yüksek Lisans eðitimi için Hollanda’nýn Amsterdam Sweelinck Konservatuvarý'nda Emiel Kleymeer ve Piet Honingh ile yaptý. Bas Pollard, Willem Brons’dan oda müziði dersleri aldý. Macaristan, Ýngiltere ve Avusturya’da festivallere katýldý. Radio Filharmonie ve Promonade Orkestralarýnda klarinetist olarak çalýþtý. Günümüz bestecileri J. Raas, M. Doðuduyal, M. van Tilzer'le proje ve konserler yaptý.

Hollanda’da Ned3 ve Concertzender radyo ve televizyon programlarýnda kayýtlar gerçekleþtirdi. Türk Kanto ve Tango müziklerinin uyarlamalarýný (Variete Oriental-Kalan Müzik) yaptý.

Hollanda ve Finlandiya'da klarinet ve ensemble teknikleri üzerine seminer ve masterclass'lar verdi.

Bartok, Milhaud, Piazzola ve Golijov gibi bestecilerin, kendi folklorik temalarýndan esinlenerek yazdýklarý bestelerinden etkilendi. Bazý bestecilerin eserlerini ve Türk-Balkan enstrümantal müziði uyarlamalarýný klarinet ve piyano için düzenledi.

Holland Symfonia üyelerinden Wings Ensemble ve Meriam de Korte Ensemble ile Hollanda, Belçika ve Almanya'da konserler vermekte. Chagall Yaylý Sazlar Dörtlüsü'yle 2008'de Osvaldo Golijov’un "The Dreams and Prayers of Isaac the Blind" eserini programýna alarak konserler yaptý.

Piyanist Yuka Tada ile Hollanda, Türkiye ve Japonya'da solo resitaller verdi. Bu resital programýndan oluþan Cd kayýtý "Moonlight-Ayýþýðý" AK Müzik'ten piyasaya çýktý. Albüm tanýtým konserleri Ankara Müzik Festivali, Eskiþehir, Ýstanbul, Hollanda'da Amsterdam ve Japonya’da Hiroshima, Kyoto ve Nagano'da yapýldý.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Emirhan Tuða", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/269/Emirhan_Tuða.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com