Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Bekir Küçükay

Solist Tantm

Klasik gitar virtüözü Bekir Küçükay 1958 yýlýnda Ankara'da doðdu. G.Ü.G.E.F. Müzik Eðitimi Bölümünden mezun oldu. 1983 yýlýnda Ulusal Gitar Müziði Beste Yarýþmasýnda, "Monolog" adlý parçasýyla mansiyon aldý.

Solo konserlerinin yaný sýra, Baþkent Oda Orkestrasý, Türkiye Filarmoni Derneði Hafif Müzik Orkestrasý, K.K.T.C. Senfoni Orkestrasý ve ülkemizdeki tüm senfoni orkestralarýnýn konserlerine, solist olarak katýldý. Çeþitli radyo ve televizyon programlarý yaptý.

1987 yýlýnda, bütün dünyada 100. doðum yýl dönümü kutlanan, ünlü Brezilyalý besteci H. Villa-Lobos'un (1887-1959) anýsýna, O'nun eserlerinden oluþan bir kaset yaptý ve resitaller verdi. Bu nedenle, Brezilya Hükumeti tarafýndan, bir madalya ile ödüllendirildi.

Ý.Ü. Devlet Konservatuvarý'nda Yüksek Lisans, G.Ü.G.E.F. Müzik Eðitimi Bölümünde, sanatta yeterlik çalýþmalarýný tamamladý. "Gitar Eðitiminde Bir Yöntem Araþtýrmasý" baþlýklý tez çalýþmasýný, 1992 yýlýnda alternatif bir metot olarak yayýnladý.

1995 yýlýnda, Ankara Devlet Operasý solist sanatçýlarýndan, tenor Ömer Yýlmaz ile "Sevda Türküleri" adlý bir albüm yaptý. Ayný sanatçýyla, Almanya ve Singapur'da konserler verdi.

1996'da "Küçükay plays Küçükay" isimli albümünü tamamladý. Gitar için beste ve düzenleme çalýþmalarý da bulunan Bekir Küçükay, halen Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda öðretim görevlisidir.
lginizi ekecek, neririm:
Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Bekir Küçükay", 2011 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/255/Bekir_Küçükay.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com