Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ayþegül Kirmanoðlu

Solist Tantm

Ayþegül Kirmanoðlu

Klarinet virtüözü Ayþegül Kirmanoðlu Ýstanbul'da doðdu. 1974'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girdi. Ýlk çalýþmalarýna Tülay Orser ile baþladý ve Ahmet Ermakastar ile devam etti.

1983'te Ýngiliz Kültür Heyeti'nin verdiði bursla "Aberdeen Müzik Festivali"'ne katýldý. 1985 yýlýnda ise Fransýz hükumetinden aldýðý bursa Nantes Konservatuvarý'na girdi. Burada Mehmet Ermakastar, Alain Boeglin ve Guy Deplus ile çalýþtý. Ayný yýl Paris'de Leopold Bellan yarýþmasýnda birincilik ödülü aldý.

2001 yýlýnda Fransa'nýn Nimes þehrinde "Akdeniz'li Klarnetçiler Derneði" tarafýndan düzenlenen seminere davet edildi. Yurt içi ve yurt dýþýnda bir çok oda müziði, resital ve solo konserler veren Kirmanoðlu, halen Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý klarinet grup þefi ve Saim Akçýl'ýn kurduðu Tefken Filarmoni Orkestrasý'nýn solo klarnetçisidir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Ayþegül Kirmanoðlu", 2010 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/203/Ayþegül_Kirmanoðlu.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com