Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti

Eser Aklamas

Eski Ýstanbul'da kadýn ve erkekler ayrý ayrý eðlenir, köçek adý verilen ve kadýn kýlýðýndaki erkekler çalgý veya þarký eþliðinde dans ederdi. Besteci bu eðlencelerde çalýnan müziklerden Karcýðar ve Hicaz makamýndaki bazý örnekleri derleyerek Dans Rapsodisi baþlýðýyla Köçekçe Süiti'ni oluþturmuþ, ana tema olarak 9/8'lik ölçüdeki Karcýðar Köçekçe'yi kullanmýþtýr.

1942'de CHP'nin açtýðý ulusal kompozisyon yarýþmasýnda birinciliði kazanan ve ilk kez 1 Þubat 1943'te E. Praetorius yönetimindeki Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasý tarafýndan Ankara Radyosu stüdyosunda seslendirilen bu renkli eser, Ulvi Cemal Erkin'in en çok sevilen ve seslendirilen bestesi olmuþtur.

Besteci "Bu sayfalarýn yazýlmasý fikrini veren ve her satýrýnda dost ve sanatkâr alakasýnýn büyük hissesi bulunan Dr. Vedat Nedim Tör'e, 28 Ekim 1942" cümlesini partisyonun baþýna yazmýþtýr.
lginizi ekecek, neririm:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariUlvi Cemal Erkin'in Eserlerinden Baka Bir rnek


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/186/Ulvi_Cemal_Erkin_Köçekçe_Dans_Suiti.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com