Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84

Eser Açıklaması

Beethoven'ýn bir yýl içinde tamamladýðý ve ilk seslendiriliþi 24 Mayýs 1810'da yapýlan Egmont müziði, bir uvertür ve dokuz parçadan oluþur. Uvertür bir senfonik þiir gibi dramýn bütün konusunu canlandýrdýðý için Goethe'nin trajedyasýný özetlemekte yarar görüyoruz: 16. yüzyýlda Hollanda, Ýspanyol iþgali altýndadýr ve ezilen halkýn acýmasýz diktatör Albaya karþý tek umudu kont Lamoral von Egmont'dur. Baðýmsýzlýk savaþýnýn önderi olan Egmont'un düþmanlar tarafýndan boynu vurulur; ama Hollandalýlar er geç özgürlüklerine kavuþacaktýr.

Uvertürün en baþýndaki dramatik giriþ, Ýspanyollarýn çizmesi altýnda ezilen Hollanda'yý canlandýrýr. Ondan sonraki çabuk bölüm ise özgürlük düþüncesinin uyanýþý ve baðýmsýzlýk savaþýnýn patlayýþýdýr. Egmont'un boynunun vuruluþunu kemanlar canlandýrýr; bir anlýk susmadan sona dua gibi kýsa bir koral iþitilir. Egmont'un ölümüyle baðýmsýzlýk savaþý ve zafer önlenemeyecektir. Nitekim uvertür "Zafer Senfonisi" ile sona erer.

Faruk Güvenç


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariLudwig van Beethoven'in Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/17/Ludwig_van_Beethoven_Egmont_Uvertür_Op_84.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com