Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Feza Çetin

Solist Tanıtımı

Feza Çetin

1965 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1976 yýlýnda Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'na kabul edildi. Burada Muammer Yeþil, Mustafa Toroslu ve Prof. Emel Çelebioðlu ile armoni, form bilgisi ve teori, Ayhan Yunkuþ ile klarinet çalýþmalarýna devam etti.

1985 yýlýnda pekiyi derece ile mezun oldu. Ayný yýl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na kabul edildi. Burada Prof. Ýlhan Usmanbaþ ile çaðdaþ müzik, Prof. Ercivan Saydam ile teori, Prof. Nuri Ýyicil, Roman Skrepek ve Dimitri Goia ile orkestra, Bilgehan Arkan ile oda müziði, Doç. Ahmet Ermakastar ile klarinet, Doç. Meral Beþeli ile korrepetisyon dalýnda çalýþmalar yaptý.

1987 yýlýnda Ýstanbul'da gerçekleþen 7. Klarinet Yarýþmasý'nda ikincilik ödülü alan Feza Çetin, okul orkestrasý ile bir çok solo konser, Avusturya ve Ýtalyan Kültür Merkezleri'nde resitaller ve oda müziði konserleri vermiþtir.

1989 yýlýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'ndan pekiyi derece ile mezun olan sanatçý, yüksek lisans eðitimi de almýþtýr.

Feza Çetin, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý, Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý ve Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý ile de solo konserler vermiþtir.

Yurt içi ve yurt dýþýnda çeþitli yarýþmalara jüri üyesi olarak davet edilen Feza Çetin, 1989 yýlýndan bu yana Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý'nda solo Klarinetçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Klarinet öðretim görevlisi olarak çalýþmalarýna devam etmektedir.

Klarinet virtüözü Feza Çetin, Ecesu Sertesen, Ufuk Atar, Sezgin Unan ve Feza Çetin'den oluþan Akademi Klarinet Ensemble grubunun üyesidir. 2006 Eylül ayýnda kurulmuþ olan grup kaliteli performanslarýyla ve çeþitli etkinliklerde verdikleri konserler ile giderek artan sayýda hayran kazanmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Feza Çetin", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/152/Feza_Çetin.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com