Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Ferdinand David, Trombon Konçertinosu Si bemol Major

Eser Açıklaması

Ferdinand David'in Orkestra ve Trobon için Konçertino'su David'in Felix Mendelssohn'un konzertmeister'ý olmasýnýn ertesi yýlýnda yazýlmýþtýr. Bu beste trombon repertuarýnýn bir köþe taþý haline gelmiþ ve sýkça çalýnýr olmuþtur.

Eser, Wagner'imtrak ritmik motiflerle Mendelssohn'vari lirikliði birleþtirerek Alman Romantik döneminin en iyi öðelerinden kimilerini barýndýrmaktadýr. Kahramansý, dramatik dýþ bölümler yoðun bir cenaze marþýný sarmalamakta, trombonistin geniþ bir romantik dýþavurum tarzý sergileyebilmesine olanak tanýmaktadýr.

Trombon Konçertosu dýþýnda F. David beþ keman, bir fagot konçertosu, çok sayýda lirik þarký, bir yaylý çalgýlar sexteti, ve keman için çok sayýda parça bestelemiþ; ancak 1852 yýlýndaki opera eseri "Hans Wacht"ýn Leipzig'de iki temsil oynanmasýnýn ardýndan karþýlaþtýðý baþarýsýzlýktan sonra kendini asýl olarak baþka bestecilerin eserlerini düzenlenmeye yoðunlaþtýrmýþtýr. Bu baðlamdaki yayýnlarýndan birisi Bach'ýn solo keman süitlerinin ilk edisyonudur.

Bir diðer konçertinosu olan, 1837 yýlýnda Karl Traugott Queisser için yazdýðý "Trombon ve Orkestra için Konçertino Mi bemol Op. 4" en beðenilen eseridir. Eserin ilk seslendiriliþi büyük bir baþarý olmuþ ve bundan sonra yalnýzca Almanya'da deðil, tüm dünyada sýk sýk seslendirilmeye baþlanmýþtýr. Ferdinand David'in ölümünden sonra düzenlenen anma töreninde de seslendirilen konçertino, trombon daðarcýðýnýn en önemli ve en zor yapýtlarýndan biridir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Ferdinand David, Trombon Konçertinosu Si bemol Major", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/122/Ferdinand_David_Trombon_Konçertinosu_Si_bemol.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com