Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Roberto Trainini

Soloist Introduction

Roberto Trainini

1975 yýlýnda Ýtalya'nýn Bari kentinde doðan çellist Roberto Trainini Kuzey Almanya'da yaþamaktadýr. Ýkiliden sekizli gruplara kadar çeþitli oda müziði formlarýnda konserleri süren ve aralarýnda David Geringas, Karl Leister, Charles Neidich, Kolija Blacher, Joerg Demus, Jeremy Menuhin ve Vladimir Mendelssohn gibi bir çok dünyaca ünlü sanatçýnýn da çeþitli dönemlerde üyesi olduðu Salzburg Solistleri'nin daimi üyesidir.

Ande Trio ve Scardanelli Quartet'in kurucu üyesi olan sanatçý Moulin d'Ande, Mecklenburg-Vorpommern Festpiele, Schloss Elmau ve Salzburger Schlosskonzerte gibi bir çok oda müziði festivaline düzenli olarak davet edilmektedir.
Ýtalya'da Vincenzo Caminiti ve Pietro Bruno'yla çalýþtýktan sonra 1996 yýlýnda Ýsviçre'ye taþýnmýþ ve tam burslu olarak Uluslararasý Menuhin Müzik Akademisi'de öðrenimini sürdürerek Camerata Lysy'nin üyesi olmuþtur.

Bir çok prestijli müzik akademisinde Radu Aldulescu, Wolfgang Mehlhorn, Michel Strauss, Niklas Schmidt ve Steven Isserlis ile çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Çeþitli uluslararasý viyolonsel yarýþmalarýna katýlarak 2001 Markneukirchen'de dördüncülük, 2001 Hamburg Elise Meyer'de birincilik, 2003 Roma Arturo Bonucci'de özel ödül ve 2005 Belgrad'da dördüncülük ödülleri kazanmýþtýr.

Rus besteci Sofia Gubaidulina birlikte çalýþmalar yapmýþ, "Keman-Viyolonsel Ýkilisi"'ni ve "Viyolonsel ve Küçük Orkestra Ýçin Sonnengesang" adlý eserlerini seslendirmiþtir. 1780 yýlýnda Viyana'da yapýlmýþ Stadlmann viyolonsel ile çalýþmalarýný sürdüren sanatçý Hamburger Streichsextett'in kurucu üyesidir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Roberto Trainini", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/66/Roberto_Trainini.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com