Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Wojciech Rodek

Conductor Introduction

1977 Polonya, Brzeg doðumlu Wojciech Rodek, piyano çalýþmalarýna sekiz yaþýnda baþladý. 2003 yýlýnda Marek Pijarowski'nin öðrencisi olarak Wroclaw Müzik Akademisi Þeflik Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yýlýnda ayný akademiden doktora derecesi aldý.

2002 yýlýnda Bialystok'ta düzenlenen IIl. "Witold Lutoslawski" Þeflik Yarýþmasý'nda ikincilik ödülü kazandý. 2005'te Varþova Ulusal Filarmoni'nin yardýmcý þefi oldu. Gdansk, Poznan, Krakow, Lodz, Wroclaw ve Bydgoszcz Filarmoni Orkestralarýnýn yaný sýra Varþova Ulusal Filarmoni Orkestrasý, Varþova Senfoni, Polonya Orkestrasý, luventus Senfoni, Lviv Filarmoni Orkestrasý gibi orkestralarla çalýþan Wojciech Rodek, Rafal Blechacz, Ingolf Wunder, Michael Vaiman, Alexandre Dubach, Gavriel Lipkind, Valentina Igoshina, Lukas Geniusas, Johannes Moser gibi birçok ünlü sanatçýyla konserler verdi.

Wojciech Rodek, Lublin Filarmoni Orkestrasrnýn Sanat Yönetmeni, Gliwice Müzik Tiyatrosu'nun Müzik Direktörü ve Bydgoszcz Pomeranian Filarmoni Orkestrasfnýn Yardýmcý Þefidir.

Þef Wojciech Rodek, besteci Henryk Wieniawski'nin de doðup büyüdüðü þehir olan Polonya Lublin'de bulunan Henryk Wieniawski Lublin Filarmoni Orkestrasý'nýn Müzik Direktörlüðünü yapmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariReference info: "Wojciech Rodek", 2015 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/346/Wojciech_Rodek.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com