Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38

Review of the Work

Fazýl Say'ýn 2. senfonisi olan Op. 38 Mezopotamya Senfonisi 23 Haziran 2012 tarihinde þef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan Filarmoni Orkestrasý tarafýndan Ýstanbul'da seslendirilmiþtir.

Eserin bu ilk seslendiriliþinde solist olarak tereminde Carolina Eyck, bas flütte Bülent Evcil ve bas blokflütte de Çaðatay Akyol yer almýþtýr.


Bölümler

I. Ovada Ýki Çocuk
II. Dicle
III. Ölüm Kültürü Üzerine
IV. Melodram
V. Güneþ
VI. Ay
VII. Kurþun
VIII. Fýrat
IX. "Savaþ" Üzerine
X. Mezopotamya Aðýdý


Fazýl Say'ýn "baþyapýtým" ifadesini kullandýðý bu Mezopotamya Senfonisi 55 dakikadýr.

Mezopotamya Senfonisi'nin aðýdý rolünü üstlenen Teremin, adýný buluþçusu Lev Sergeyeviç Termen'den alan ve dokunmaksýzýn iki anten arasýnda elin dolaþtýrýlarak diyamenyetik nüve etkisiyle indüksiyonu, dolayýsýyla da LC osilatör devresindeki rezonans frekansýný deðiþtirerek ses çýkaran elektronik bir çalgýdýr.

Bas flüt ve bas blokflüt ise eserin yöreye özgü etnik öðelerini aktarmakta kullanýlmýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Fazýl Say


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/332/Fazýl_Say_Mezopotamya_Senfonisi_Op_38.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com