Klasik Müzik Notları   Classical   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 Klasik Notları


Klasik Notları Twitter Hesabı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Ulusal Beste Yarışması Koşulları

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCAMV) kuruluşunun 40. ile birlikte Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin 30. yıldönümü kutlamak ve Türk beste dağarcığına yeni orkestra yapıtları kazandırmak amacıyla ulusal bir beste yarışması düzenliyor.

40. yılı anımsatmak üzere toplam 40 bin TL ödüllü olan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Ulusal Beste Yarışması'nın koşullarını aşağıda bulabilir, en alttaki adresten de Word dosyası biçimini indirebilirsiniz.

Para ödülünden daha güzeliyse 1. ve 2. olan eserlerin 2013'deki 30. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin açılış - kapanış konserlerinde seslendirilmesi olacak.


Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Ulusal Beste Yarışması Şartnamesi


1. Amaç:

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın kuruluşunun 40. ve Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin 30. yıldönümü kutlamak ve Türk beste dağarına yeni orkestra yapıtları kazandırmak amacıyla bir ulusal beste yarışması düzenlenmiştir.


2. Yapıtlarda Aranacak Özellikler

a) Yapıtlar, yarışmanın amacına uygun, Vakıf ile festivalin yıldönümlerine yakışır nitelikte olmalıdır.

b) Yarışmaya gönderilecek yapıt, üçlü orkestrayı geçmemek koşuluyla klasik senfonik orkestra kadrosu için bestelenmiş olmalıdır.

c) Yapıtın süresi en az 12 dakika olmalı, 18 dakikayı geçmemelidir.


3. Katılma Koşulları

a) Yarışmaya her yaşta T.C. vatandaşları katılabilir. Ancak, Seçici Kurul üyeleri ile SCAMV Yönetim ve Danışma Kurulları üyeleri yarışmaya katılamazlar.

b) Yarışmaya katılacak yapıt, daha önce seslendirilmemiş, başka bir yarışmaya sunulmamış, ödül kazanmamış, telif hakları satılmamış ve kimseye devir edilmemiş olmalıdır.

c) Besteci, yarışmaya birden çok yapıtla katılabilir.

d) Dereceye giren ve özendirme ödülü kazanan yapıtların CD, Kaset, Video-CD ve DVD yapma hakları Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’na ait olacaktır. Ödüllendirilen yapıtların şef partitürü ve çalgı partileri SCAMV tarafından çoğaltılarak ilgili kuruluşlara dağıtılacaktır.

e) Besteciler, ödül kazanan yapıtların herhangi bir orkestra tarafından seslendirilmesi sırasında, program kitapçığı ve notlarında yapıt adının yanısıra, yapıtın bestelenme amacı ve kazandığı bu ödülün belirtilmesini sağlamayı kabul ederler.

f) Yarışmanın katılımcıları (yapıt sahipleri) bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

4. Yapıtların Teslimi

a) Katılımcılar, yapıtın bilgisayarla yazılmış orkestra partisyonunu, A4 ebadında 6 nüsha bilgisayar çıktısı olarak ciltli-spiralli biçimde; 6 nüsha CD kopyasıyla ve bilgisayarda dinlenebilir formatta midi seslendirme CD'siyle birlikte

SEVDA CENAP AND MÜZİK VAKFI
ULUSAL BESTE YARIŞMASI
Tunalı Hilmi Caddesi No:114/ 43 06700-ANKARA

adresine iadeli taahhütlü posta veya özel kargo ile gönderirler. Teslimat makbuz karşılığı elden de yapılabilir.

b) Yapıt teslimiyle ilgili Şartnamede aşağıda belirtilen koşullara uymayan yapıtlar, yarışma dışı bırakılırlar.

c) Yarışmaya katılacak yapıtlar, 11 Ocak 2013 Perşembe günü saat 17.00’den önce PTT, özel kargo ya da elden Vakfa ulaşmış veya teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra ulaşacak yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Teslimattaki olası gecikme ve kayıplardan SCAMV sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, olası gönderi süresini dikkate almak zorundadır.

c) Yarışmaya gönderilen partisyonlar üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza ve benzeri işaretler bulunmayacak, her yapıta besteci tarafından rakamlardan oluşturulacak beş haneli bir "rumuz" verilecektir.

d) Teslimat zarfı üzerine ve partisyonda birinci sayfanın sağ üst köşesine, CD'nin üzerine sadece bu rumuz yazılacaktır. Yarışmaya birden çok yapıtla katılan besteciler her yapıt için başka bir rumuz kullanacaklardır.

d) Katılımcı besteci, her yapıtı için ayrı ve kapalı, üzerinde yapıtı için kullandığı rumuz ile SEVDA CENAP AND MÜZİK VAKFI ULUSAL BESTE YARIŞMASI ibaresi yazılı bir "kimlik zarfı" düzenleyecektir. Standart mektup zarfı ebadındaki bu zarfın üzerinde, başkaca bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.

Zarfın içinde yapıtın rumuzu, bestecinin adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, banka hesap IBAN numarası, telefon ve e-posta adresini içeren bir belge ile bir adet portre fotoğrafı bulunacaktır.

Ayrıca "kimlik zarfı"na, şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli bir taahhütname konulacaktır.

"Kimlik zarfı" kapağı yapıştırılmış olarak, teslimat zarfının içine yerleştirilecektir.

e) Dereceye giremeyen yapıtların kimlik zarfları açılmayacaktır. Sonuçların açıklanmasını izleyen iki ay içinde bu zarflar sahipleri veya temsilcileri tarafından, daha önce Vakıftan verilen alındı belgesi ibraz edilerek ve seçilen rumuz belirtilerek geri alınabilir. İki aylık sürede geri alınmayan katılımcı zarflarından SCAMV sorumlu değildir.


5. Seçici Kurul :

a) Başkan ve üyeler:

İlhan Usmanbaş (Besteci - Jüri Başkanı)
Gürer Aykal (Şef - SCAMV Danışma Kurulu Başkanı)
Yalçın Tura (Besteci)
Rengim Gökmen (Orkestra Şefi - SCAMV Danışma Kurulu Başkan V.)
Bujor Hoinic (Besteci - Orkestra Şefi)
Turgay Erdener (Besteci)
Hasan Uçarsu (Besteci)
Işın Metin (Orkestra Şefi)

b) Yarışma Sekreteryası

Yarışma ve Seçici Kurul toplantısıyla ilgili çalışmalar, SCAMV Sekreteryası tarafından yürütülür.

c) Seçici Kurul Çalışmaları

Yarışmaya katılan yapıtlar, önceden incelemeleri için jüri üyelerine ulaştırılacak, jürinin değerlendirme toplantısı 2013 yılı Şubat ayında SCAMV tarafından belirlenecek günde Ankara'da yapılacaktır.

Şartnameye biçimsel olarak uygunluk ölçütünü yerine getiren yapıtlar, jüri tarafından amaca ve geçerli kompozisyon tekniklerine uygunluk, özgünlük, biçim, müzikal ve söylem tutarlılığı gibi ölçütler üzerinden ilk değerlendirmeye tabi tutulur.

Seçici Kurul üyelerinden mazeret bildirerek değerlendirme toplantısına katılamayacağını beyan eden olursa, en iyi bulduğu ilk beş yapıtın rumuzlarını yazılı olarak SCAMV'na, jüri toplantısı günü elde olacak biçimde göndermesi beklenir.

Her üye, en iyi bulduğu beş yapıtı 20 tam puan sistemine göre verdiği puanlarla "rumuz"larına göre belirler. En fazla puan toplamış beş yapıt finale kalmış kabul edilir. Finale kalan bu yapıtlar, seçici kurul tarafından yeniden değerlendirmeye tabi tutularak yarışmada ilk üç dereceye giren ve özendirme ödülü alan yapıtlar belirlenir. Dereceye giren ve seslendirilmeye değer görülen beş yapıta ait kimlik zarfları, rumuzlarına göre Yarışma Sekreteryası tarafından seçici kurul üyeleri önünde açılarak, sonuç tutanaklara geçirilir.


6. Ödüller:

1. Ödülü: 12.000 TL (30. Uluslararası Müzik Festivali açılış konserinde seslendirme)
2. Ödülü : 10,000 TL (30. Uluslararası Müzik Festivali kapanış konserinde seslendirme)
3. Ödülü : 8,000 TL (2012-13 Sezonunda seslendirme)
Özendirme Ödülü: 5.000 TL (Seslendirilmesi SCAMV tarafından sağlanacaktır)
Özendirme Ödülü: 5.000 TL (Seslendirilmesi SCAMV tarafından sağlanacaktır)


7. Sonucun Duyurulması:

Yarışmanın sonucu SCAMV tarafından Seçici Kurul toplantısının tamamlanmasının ertesinde bir basın bülteniyle açıklanır. Sonuçlar Vakfın web sitesine de yerleştirilerek duyurulur.

===

Bu Ulusal Beste Yarışması Şartnamesi'nin Word dosyası biçiminde http://www.andmuzikvakfi.com/tr/SCAMV.doc adresinden indirerek yazıcı çıktısını alabilirsiniz.

Bu yazının telif hakkı Klasik Notları sitesine ait olup, KlasikNotlari.com klasik müzik sitesinden alınmıştır.

I suggest, you'll like this:
Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlari


klasik müzik, bale klasik müzik, bale

Related Interesting Articles


Reference info: "Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Ulusal Beste Yarışması Koşulları", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/325/Sevda Cenap And Muzik Vakfi Ulusal Beste.html


Sayfayı Paylaşayım

 Share this page in Delicious.
Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.

Web sitemizde ilgilenebileceğiniz klasik müzik konulu teklifler yayınlanıyor.
Ad blocker eklentinizi bu site için devre dışı bırakarak indirimli ses sistemi, CD ve plak tekliflerini görebilirsiniz.

Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

   © 2009-2024 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com