Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Frank Wakelkamp

Soloist Introduction

Frank Wakelkamp

Hollandalý viyolonselci Frank Wakelkamp Utrecht Konservatuarýnda Dmitri Ferschtman ve Maarten Mostert'in "modern" viyolonsel öðrencisiydi. Frans Brüggen, Heinrich Schiff ve Christophe Coin'in ustalýk sýnýflarýna katýldý. Viola de Hoog'un öðrencisi olarak barok viyolonselde sahne sanatçýsý eðitimini sonuçlandýrdý.

Orkestra müzik sanatçýsý olarak Anima Eterna, Concerto d'Amsterdam, Currende, Les Musiciens du Louvre, Al Ayre Español orkestralarla, þefler Jos van Immerseel, Eduardo Lopez Banzo, Erik van Nevel, Ton Koopman, Klaas Stok ile çalýþtý. Holland Boys Korosu'yla continuo-viyolonselcisi ve pikolo viyolonselcisi olarak J. S. Bach'ýn Kantatalarýnýn kaydý yapýldý.

Hiç duyulmamýþ Amsterdamlý barokkomponisti Jacob Klein'ý araþtýrdýktan sonra solo çello sonatalarýnýn cdsini yaptý. (Muziekgroep Nederland (CV125))

Oda müziði Camerata 1800, The Great Charm, La Récolte ve baþka topluluklarla ve solist olarak da sahnede yer alýr. Trio Eroica'yla 1996 yýlýnda Brugge Musica Antiqua yarýþmasýna katýlýp Jüri Özel Ödüle ve brTN3Radyo Ödülüne laik görüldü.

Haziran 2002'de viyola da gamba ile ilk sahneye çýkýþýný yaptýktan sonra 2003'te Bach'ýn Matteus Pasyonun'da ilk solistliðini yaptý. 2005'te editionwakelkamp. com 'da Boccherini'nin viyolonsel sonatlarýnýn ilk "Urtext" yayýný hazýrladý.

2007'de Utrecht Konservatuarýnda müzikoloji araþtýrmalarý ve Jacob Klein'in viyolonsel konulu bir konferans ve masterclass verdi. 2009 ve 2010'da Tilburg þehrinin Fontys Yüksek Okulunda önlisans öðrencilere barok viyolonsel dersi verdi.

2011 Yýlýnda Bodrum Gümüþlük Klasik Müzik Festivali'nin açýlýþ konserinde solist olarak yer aldý.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Frank Wakelkamp", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/248/Frank_Wakelkamp.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com