Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Özgür Ünaldý

Soloist Introduction

Özgür Ünaldý

Özgür Ünaldý ilk çalýþmalarýna 1991 yýlýnda Konya Selçuk Üniversitesi'nde Prof. Seçkin Gökbudak'tan özel dersler alarak baþladý. 1998 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Okulu'nu burslu kazanarak Gülnara Aziz ile piyano çalýþmalarýný sürdürdü.

Bilkent Üniversitesi'ndeki eðitimi boyunca birçok ulusal yarýþmada ödüller kazandý ve 2004'te Roma'da düzenlenen 15. Uluslararasý Piyano Yarýþmasýnda seçilen 6 yarý-finalistten biri oldu.

Sebastian Benda, Dmitri Sgouros, Micheal Markov, Kamerhan Turan, Robert Roux, Micheal Roll, Walter Groppenberger, Muhittin Dürrüoðlu Demiriz, Daniel Gortler, Aaron Shorr, Hüseyin Sermet, Kemal Gekic, Stefan Gutman, Gülsin Onay gibi piyanistlerle çalýþtý.

2006'da Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde Çaykovski'nin 1 numaralý Piyano Konçertosunu seslendirdi.

Piyano Bölümünü Gülnara Aziz'in sýnýfýndan Lisans derecesi alarak tamamlayan O. Özgür Ünaldý, 2006 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesinden "Bölüm ve Fakülte Birincisi" olarak mezun oldu.

2007 Haziran ayýnda Moskova - Çaykovski Devlet Konservatuarý'nýn doktora sýnavýný da kazanarak doktora öðrencisi olma hakkýný elde etti,

Halen Moskova - Çaykovski Devlet Konservatuarý'nda Prof. Ýrina Plotnikova ile piyano çalýþmalarýný sürdüren O. Özgür Ünaldý, yurtiçi, yurtdýþýnda konserlerde yer almakta ve resitaller vermektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Özgür Ünaldý", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/225/Özgür_Ünaldý.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com