Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Orçun Civelek

Soloist Introduction

Orçun Civelek

1979 yýlýnda Ankara'da doðdu. Küçük yaþta babasý Bülent Civelek ile klarnet çalýþmalarýna baþladý. Ýlk konserini 8 yaþýnda CSO ile verdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarýna girdi. Aykut Doðansoy ile klarnet ve oda müziði öðrenimi gördü. Okul orkestrasýnýn solistliðini ve solo klarnetçiliðini yapan sanatçý, Belçika, Hollanda, Mons ve yurt içi turnelerinde görev aldý. Sýnýf atlayarak ve nefesli sazlar birincisi olarak mezun olan Civelek, ayný yýl Borusan Filarmoni orkestrasýnýn açtýðý sýnavý birincilikle kazanarak solo klarnetçi olarak bir sezon çalýþtý. Üç yýl Hacettepe Senfoni Orkestrasý'nýn solist ve solo klarnetçiliðini yapýp Yunanistan ve yurt içi turnelerinde görev aldý. Bursa Senfoni Orkestrasý, Adana Senfoni Orkestrasý, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Hacettepe Senfoni Orkestrasý, Ýzmir Senfoni Orkestrasý, Eskiþehir Anadolu Senfoni Orkestrasýnda solistlik yaptý. Bu yýl Ankira oda orkestrasýyla Pakistan turnesine solist olarak katýldý. Halen resital ve oda müziði konserlerine devam eden Civelek, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasýnda klarnet sanatçýsý olarak görev yapmaktadýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Orçun Civelek", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/15/Orçun_Civelek.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com