Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Aleksandr Borodin, Orta Asya Steplerinde

Review of the Work

Ýlk yorumu: 1880, Petersburg. Bu pek tanýnmýþ orkestra parçasý, Çar Ýkinci Aleksandr'ýn 25'inci saltanat yýldönümü nedeniyle düzenlenen törenlerdeki “canlý tablolar” dizisi için bestelenmiþ, Avrupa'ya yayýlmýþtýr.

Aleksandr Borodin ertesi yýl Weimar'da Franz Liszt'i ziyarete gitmiþ, çaðýn büyük müzik adamý tarafýndan kutlanmýþ, “Orta Asya Steplerinde” bu nedenle Liszt'e adanmýþtýr.

Eserin programý þudur: “Orta Asya'nýn ýssýz çöllerinde doðu karakterli, sakin, melankolik bir Rus türküsü yansýr. Askerlerin koruduðu bir kervan bitip tükenmez çölü aþmaktadýr. Kervan kendine özgü ritmiyle yaklaþýr, sonra yavaþça uzaklaþarak çölü eski ýssýzlýðýnda býrakýr.
I suggest, you'll like this:
Antonin Dvorak, Op. 108 "Öðle Cadýsý"


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Work by Aleksandr Borodin


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Aleksandr Borodin, Orta Asya Steplerinde", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/141/Aleksandr_Borodin_Orta_Asya_Steplerinde.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com