Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Murat Cangal

Soloist Introduction

Murat Cangal

Viyola virtüözü Murat Cangal Eskiþehir'de doðdu. 1981 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarýna girdi. 1988 yýlýnda Weikersheim'da (Almanya) düzenlenen gençlik orkestrasýna katýldý. 1989, 1990, 1991 yýllarýnda Akdeniz Gençler Orkestrasý sýnavlarýný kazanarak Avrupa turnelerine katýldý. Ayný yýl Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý sýnavýný kazandý.

1992 yýlýnda Almanya'da Prof. Madeline Prager ile solo Viyola ve oda müziði çalýþmalarý yaptý. 1995 yýlýnda Schleswig-Holstein Festival Orkestrasýnýn sýnavýný kazanarak Herbert Blomstedt, Dmitrij Kitajenko ve Krzysztof Penderecki ile çalýþýp, Almanya Hollanda ve Rusya'da konserlere katýldý. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Master yaptý.

1992-2004 yýllan arasýnda Devlet Opera ve Balesi Orkestrasýnda birçok önemli eserde solo viyola görevi yaptý. 2004 yýlýnda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn açmýþ olduðu sýnavý kazandý.

Halen bu kurumda viyola sanatçýsý olarak görevine devam eden sanatçý ayný zamanda Hacettepe Universitesi Devlet Konservatuvarý'nda öðretim görevlisidir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Murat Cangal", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/14/Murat_Cangal.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com