Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Jiri Barta

Soloist Introduction

Jiri Barta

Genç kuþaðýn en önde gelen viyolonselcilerinden biri olan Jiri Barta, Prag'da Josef Chuchro, Köln'de Boris Pergamenschikow ve Los Angeles'ta Eleonore Schoenfeld'den eðitim almýþtýr. Master öðrenimini Heinrich Schiff ve Andre Navara ile tamamlamýþtýr. 1991 yýlýnda Dresden'de "Europäische Förderpreis für Musik" ve Los Angeles'ta "Rostropovich-Hammer Award" ödüllerine layýk görülmüþtür.

Jiri Barta, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Japonya ve Avustralya'daki büyük müzik salonlarýnda ve festivallerde (Wigmore Hall- Londra, Palau de la Musica -Barselona, Theatre des Champs-Elysees - Paris, Ankara, Avustralian Chamber Music Festivals - Avustralya Oda Müzik Festivalleri, Expo Japan 2005, Berlin, Bratislava, Brighton, Dresden, Edinburg, Lugano, Newport, Salzburg, vb.) oda müziði sanatçýsý ve konçerto solisti olarak önde gelen sanatçýlarla birlikte konser vermiþtir.

Jiri Barta, prestijli Çek müzik etkinliklerinde sýk sýk yer alýr; Prag Spring Festival (Prag Ýlkbahar Festivali), Concentus Moraviae Int. Music Festival, Strings of Autumn International Music Festival (Sonbahar Yaylý Çalgýlar Uluslararasý Müzik Festivali). Ayrýca "Czech Dreams" (Çek Rüyalarý) projesinin bir katýlýmcýsýdýr. Birçok radyo kanallarýnýn programlarýnda olduðu gibi Avrupa ülkelerinin birçoðunda ulusal TV kanallarýna çýkmýþtýr.

Jiri Barta 2004 yýlýnda, Supraphon plak þirketi kanalýyla, Filarmoni Jiri Belohlavek ile birlikte Antonin Dvorak'ýn 100. yýl dönümü anýsýna, bir canlý kayýt olan "Dvorak Cello" (Dvorak Çello) Çek konçertosunu çalmýþtýr. 2003 yýlýndaki CD'si ile Kodaly viyolonsel eserleri prestijli Gramophon Editor's Choice (Gramofon Editör Seçeneði,Ocak 2004) ödülünü almýþtýr.

"Reflections" (Yansýmalar) projesi, 1999 yýlýnýn en iyi Çek CD kaydý olarak seçilmiþ ve Jiri en üst sýrada yer almanýn yaný sýra, 2000 yýlý "Harmony Award" (Prag'da, "Harmonie" müzik dergisi tarafýndan verilen en iyi klasik müzik kayýtlarýna verilen ödül) ve bir Alman dergisi olan "Klasik Heute" tarafýndan verilen "Klasik Heute Empfehlung" ödülüne layýk görülmüþtür.

Jiri Barta'nýn diðer Suprafon kayýtlarý, önemli ölçüde beðenilen komple Bach Viyolonsel Süitleri ve viyolonsel konçertolarý þef Maxim Shostakoviç yönetimindeki Dimitri Þostakoviç'nin canlý kayýtlarýný içerir. DVD kaydý "Jiri Barta plays Dvorak" (Gaetano Delogu yönetimindeki Prag Senfoni Orkestrasý ile Viyolonsel Konçertosu) Japonya'da Dreamline Corp. tarafýndan 1999 yýlýnda piyasaya çýkarýlmýþtýr.

Jiri Barta, 2005 yýlýnda Londra'da Gramophon Award (Gramofon Ödülü) alan ve "Deutsche Grammophon" için "Lieder" projesi sahibi mezosoprano Magdalena Kozena ile birlikte çalýþmýþtýr. 2007 yýlýnda çýkarýlan Hyperion için kayýt projesi "Ignaaz Moscheles Cello Sonata" gala kayýtlarýný içerir. 2007 yýlýnda ayrýca Supraphon plak þirketi için Chopin (piyanist Martin Kasik ve viyolonist Jan Talich ile birlikte) oda eserlerini kaydetmiþtir.

Döneme ait enstrümanlar ve yorum, Jiri Barta'nýn ilgi odaðý olmuþtur. Yeni müzikleri desteklemiþ olduðu uzun bir geçmiþe sahiptir ve Petr Eben, Marek Kopelent, Petr Pokorny, Peter Graham ve Pavel Zemek gibi tanýnmýþ Çek besteci tarafýndan kendisi için yazýlmýþ gala eserlerine sahiptir.

Jiri Barta 1785 yýlýna ait bir Gagliano çellosu çalmaktadýr.
I suggest, you'll like this:
Antonin Dvorak, Op. 107 "Su Cini"


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Jiri Barta", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/102/Jiri_Barta.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com