Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ediz Oytun Yaþlýçam

Solist Tantm

Ediz Oytun Yaþlýçam

Sanatçý 1987 yýlýnda Roma'da doðdu. Keman çalýþmalarýna 5 yaþýnda babasý Emin Güven Yaþlýçam ile baþladý. 1999-2000 öðretim yýlýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarýna kabul edildi. Burada Prof. Nuri Ýyicil ile keman çalýþmalarýna baþladý.

Daha sonra çalýþmalarýna Prof. Çiðdem Yonat Ýyicil ile devam etti. Bu sýrada çeþitli resitaller ve oda müziði konserleri verdi. 2005 yýlýnda Prof. Lucas David ile ustalýk sýnýfý kurslarýna katýldý. 2008 de Nuri Ýyicili anma Konseri kapsamýnda Kamerata Saygun Oda Orkestrasýyla Bach'ýn iki keman konçertosunu seslendirdi.

2006-2007 konser sezonunda Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasý ile Saint Seans'ýn 3 numaralý keman konçertosunu, 2007-2008 sezonunda Paganini'nin 1 numaralý konçertosunu seslendirdi. Ayný konçertoyu Konservatuvar Orkestrasý ile Aspendos'ta seslendirdi.

2008 Haziran ayýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Lisans devresini pekiyi dereceyle tamamladý. Ayný yýlýn yazýnda Prof. Mincho Minchev'in yaz kurslarýna katýldý. Ediz Oytun Yaþlýçam 2009 itibariyle Kamerata Saygun Oda Orkestrasý'nýn üyesidir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Ediz Oytun Yaþlýçam", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/99/Ediz_Oytun_Yaþlýçam.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com