Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Elif Gökalp

Solist Tanıtımı

Elif Gökalp

TRT Ankara Radyosu sanatçýsý soprano Elif Gökalp 1991'de kazandýðý Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Þan Anasanat Dalý'nda lisans ve yüksek lisans eðitimi aldý. Lisans Üstü Eðitimi süresince Bilkent Sahne Sanatlarý Þan Opera Bölümü ile Hacettepe Konservatuarý Opera-Þan Ana Sanat Dalý Bölümünden sahne, drama, diksiyon dersleri alarak eðitimini zenginleþtirdi. Eðitimi süresince çeþitli ülkelerde, yaz okullarýnda Þan-Vokal Eðitim seminerlerine katýldý.

1995 yýlý içerisinde TRT Kurumu'nun açmýþ olduðu sýnavý kazanarak, TRT Ankara Radyosu Sanatçýsý olan Elif Gökalp "ses sanatçýlýðý" yanýnda 1996-2003 yýllarý arasýnda TRT Ankara Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu eðitmenliði ile þefliðini de yürütmüþtür.

TRT'nin pek çok orkestralý ve a'capella konserlerinde solist olarak görev alan sanatçý, bu süre içerisinde baþarýlý solo çalýþmalara, konser ve resitallere imza atmýþtýr.

Can Atilla gibi baþarýlý bestecilerle yaptýðý çalýþmalarla adýndan giderek artan sýklýkta söz ettiren Elif Gökalp'in zengin sesini ve güçlü yorumunu bu albümlerde duymak mümkün.

Elif Gökalp, Opera Kültürü'nün temel parçasý olan "Þan-Vokal Tekniði"'ni Türk "otantik etnik ezgileri"yle harmanlayarak, "geleneksel Türk müziði týnýlarý"na bambaþka bir soluk, bir renk katmýþ ve "Ambiance" türü müziðin Türkiye'deki ilk tanýtýcýlarýndan olmuþtur.

"Müziðe sesiyle huzur katan" geniþ renk derinliðindeki güçlü sesiyle Elif Gökalp, 2009 yýlýndan itibaren solo albüm çalýþmalarýyla kariyerinin altýn yýllarýna adým atmýþ, eþsiz performansýný unutulmazlar arasýna yazmaya baþlamýþtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Elif Gökalp", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/67/Elif_Gökalp.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com