Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Dimitri Þostakoviç, Piyano Konçertosu no. 1 Do Minor Op. 35

Eser Aklamas

Piyano, Trompet ve Yaylý Orkestra için Do minor Konçerto Op. 35, Dimitri Þostakoviç tarafýndan 1933 yýlýnda tamamlandý ve ayný yýl piyanoda besteci ile Leningread Filarmoni Orkestrasý tarafýndan ilk seslendirilmesi yapýldý.

Baþlýðýn aksine, trompet ile piyanonun eþit önemde yer aldýðý bir çifte konçerto deðil gerçek bir piyano konçertosudur. Piyano kýsýmlarýnýn espiri ve nükteli geçiþlerini güçlendirmek amacýyla, trompet kýsýmlarý sýklýkla alaycý nidalar biçimini alýr.


Bölümler

Konçerto yoruma baðlý olarak üç veya dört bölümden oluþur:

I. Allegretto
II. Lento
III. Moderato
IV. Allegro con brio

Moderato ayrý bir bölüm olarak çalýnmak yerine, kimi zaman Allegro con brio'ya bir geçiþ parçasý olarak görülür. Yine de, ikisinin duygudurumlarý çok ayrý olduðundan genelikle dört bölümün üçüncüsü kabul edilmektedir.

Kimi kayýtlar, sonuncusunu Moderato – Allegro con brio diye belirterek, yalnýzca üç bölüme yer verir.


- Wikipedia'dan çevrilmiþtir.

Ýlker Fýçýcýlar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariDimitri Þostakoviç'in Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Dimitri Þostakoviç, Piyano Konçertosu no. 1 Do Minor Op. 35", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/49/Dimitri_Þostakoviç_Piyano_Konçertosu_no_1_Do.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com