Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Tuncay Yýlmaz

Solist Tanıtımı

Keman virtüözü Tuncay Yýlmaz Ýzmir'de doðmuþtur. Ailesinin ilk müzisyeni olan Tuncay Yýlmaz, çocukken Ýzmir'de baþladýðý ve Ankara Devlet Konservatuvarý'nda devam ettiði yüksek keman eðitimini birincilikle tamamladý.

Solist olarak ilk konserini ise öðrenciliði sýrasýnda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde Hindemith'in Keman Konçertosu'nu Türkiye’de ilk kez yorumlayarak gerçekleþtirdi. Lisans üstü eðitimine Alman Devlet Bursu (DAAD) ile Almanya'da devam eden Yýlmaz, Freiburg ve Saarland Yüksek Müzik Okullarý'nda solistlik sýnýflarýna kabul edildi; ve bu ülkede "Sanatta Yeterlilik" ve “Solist” ünvaný taþýyan diplomalarý aldý.

Avrupa'daki öðrenim yýllarýnda Almanya Louis Spohr Keman yarýþmasý’nda “En iyi Schumann Yorumcusu” ödülünü, Dünya Mozart Yýlý’nda Mozart’ýn 5. Keman Konçertosu yorumundan dolayý Saarland Üniversitesi "Mozart Özel ödülü"nü kazandý. Ýsviçre-Tibor Varga ve Berlin-Mendelssohn Yarýþmalarýnda finalist oldu.

Aralarýnda Sofya Filarmoni Orkestrasý, Moskova Senfoni Orkestrasý, Stuttgart Oda Orkestrasý, Moskova Musica Viva Oda Orkestrasý, Saarland Radyo Senfoni, BBC Concert Orchestra, West Virginia Symphony ve Tüm Türk Senfoni Orkestralarýnýn da bulunduðu bir çok orkestra eþliðinde konserler verdi.

Ýdil Biret, Gustav Rivinius, Alexander Rudin, Wolfgang Emanuel Schmidt*, Jiri Barta, Ludmil Angelov, Wolfram Schmitt Leonardy, Tedi Papavrami gibi ünlü müzisyenlerle çaldý; ve daimi piyanisti Robert Markham eþliðinde Ankara, Berlin, Ýstanbul, Monte Carlo (Salle Garnier), Frankfurt, Londra, Köln, Abu Dahbi, Toledo, Valencia, Boston, Chicago ve New York (Carnegie Hall) gibi dünya kentleri ve sanat merkezlerinde sayýsýz resitaller verdi.

Radyo ve TV programlarý da gerçekleþtiren Yýlmaz hakkýnda Dünya Basýnýndan Fransýz - Nice Matin Gazetesi "Kemanýn genç prensi", ABD – Boston Globe "Sofistike bir solist kemancý" deyimini kullanarak söz etti...

Repertuvarýnda Bartok, Brahms, Beethoven, Berg, Erkin, Mendelssohn, Bruch, Wieniawski ve Mozart gibi önemli konçertolar ve bir çok keman / piyano sonatlarý bulunmakta olan sanatçýnýn ilk CD'si New York'ta kaydedildi (Elgar, Franck Sonatlarý, 1999).

Ýkinci CD olarak Mozart'ýn 250. Doðum Yýlý kutlamalarý sebebiyle Rudin yönetiminde çaldýðý bestecinin 3. konçertosunun canlý konser yorumu “Mozart 2006” ve piyanist Markham ile birlikte kaydettiði son albüm çalýþmasý olan “Rosepage” ise kýsa süre önce raflardaki yerini aldý.

Ýspanya'da iki kez "Uluslararasý Toledo Müzik Festival”ine katýldý. Brahms'ýn ikili konçertosunu Ýstanbul'da Çaykovski Yarýþmasý birincisi Rivinius ile birlikte seslendirdi. Solist olarak 22. Ankara Müzik Festivali açýlýþ konserlerinde iki konçerto yorumladý.

"2006 Dünya Mozart Yýlý"nda Rudin tarafýndan Rusya'ya davet edildi ve bestecinin konçertosunu ilk Moskova konserinde çaldý. Ayný yýlýn sonunda Ankara'da "Atatürk" anýsýna CSO ile Mozart çaldý...

Uluslararasý çalýþmalarýný ve baþarýlý kariyerini sürdüren ve 1996 yýlýndan beri "T.C. Kültür Bakanlýðý Keman Solist Sanatçýsý" olan Tuncay YILMAZ, ayný zamanda Ýzmir Kültür Sanat ve Eðitim Vakfý'nda "Akademi Ýksev Uluslararasý Keman Ustalýk Sýnýfý"ný baþlattý ve burada dersler de vermektedir.

Tuncay Yýlmaz, Giuseppe Marconcini - 1827 yapýmý kemanýyla çalmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Tuncay Yýlmaz", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/277/Tuncay_Yýlmaz.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2020 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com