Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Gökhan Aybulus

Solist Tanıtımı

Gökhan Aybulus

1982 yýlýnda Eskiþehir'de doðan piyanist Gökhan Aybulus, müzik eðitimine 1991 yýlýnda Prof. Zöhrab Adýgüzelzade ile Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda baþladý. Ertesi yýl Yrd. Doç. Ferit Adýgüzelzade'nin sýnýfýna katýldý.

2000 yýlýnda, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarý'nýn sýnavlarýný kazanarak, Rus devlet sanatçýsý Prof. Naum Shtarkman'ýn (1927-2006) sýnýfýna kabul edildi. 2006 yýlýnda baþarýyla ve Shtarkman'ýn son öðrencisi olarak mezun oldu.

Türkiye'de Rusya'da (Moskova, St. Petersburg, Þipetsk, Lebedyan, Perm, Vologda ve Samara kentlerinde), Ukrayna ve Slovenya'da düzenlenen ulusal ve uluslararasý çok sayýda festival ve konserlere katýlan Gökhan Aybulus'un Rusya'daki bazý konserleri ve röportajlarý Moskova 'Kultura' Televizyonu'nda yayýnlanmýþtýr.

Moskova Devlet Senfoni Orkestrasý, Samara Filarmoni Orkestrasý, Ukrayna Ulusal Filarmoni Orkestrasý, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Senfoni Orkestrasý, Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý, Dokuz Eylül Senfoni Orkestrasý, Akbank Oda Orkestrasý, Bursa Bölge Senfoni Orkestrasý, Anadolu Üniversitesi Senfoni ve Oda Orkestralarýnda Orkestra Þefleri Mikhail Þerbakov, Dimitri Orlov, Yaroslav Tkalenko, Cem Mansur, Ýbrahim Yazýcý, Burak Tüzün ve Rauf Abdullayef ile konserler vermiþtir.

Harika Çocuk Yetenek Yarýþmasý'nda birincilik (Ankara-1994), 2. Genç Müzisyenler Yarýþmasýnda birincilik ve yýlýn müzisyeni unvaný (Edirne-1994), 4. Uluslararasý Mariya Yudina Piyano Yarýþmasý'nda ''Grand-Prix'' (St. Petersburg-2002), 2. Ulusal Yetenek Yarýþmasý'nda birincilik (Eskiþehir-2002), 4. Uluslararasý Mariya Yudina yarýþmasýnda iki piyano dalýnda ''grand-prix'' (St. Petersburg-2003) ödülleri almýþtýr. 2006 yýlýnda Rusya'nýn Lipetsk þehrinde düzenlenen 6. Uluslararasý Konstantin Nikolayevich Igumnov Piyano Yarýþmasý'nda jüri üyeliði yapmýþtýr.

Gökhan Aybulus, halen sanatla uzmanlýk ve solistlik doktorasý çalýþmalarýný Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarý'nda, Prof. Sergey Dorenski ve asistanlarý Pavel Nersesyan, Andrey Pisarev ve Nikolay Luganski ile sürdürmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Gökhan Aybulus", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/233/Gökhan_Aybulus.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com