Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Özgür Ünaldý

Solist Tantm

Özgür Ünaldý

Özgür Ünaldý ilk çalýþmalarýna 1991 yýlýnda Konya Selçuk Üniversitesi'nde Prof. Seçkin Gökbudak'tan özel dersler alarak baþladý. 1998 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Okulu'nu burslu kazanarak Gülnara Aziz ile piyano çalýþmalarýný sürdürdü.

Bilkent Üniversitesi'ndeki eðitimi boyunca birçok ulusal yarýþmada ödüller kazandý ve 2004'te Roma'da düzenlenen 15. Uluslararasý Piyano Yarýþmasýnda seçilen 6 yarý-finalistten biri oldu.

Sebastian Benda, Dmitri Sgouros, Micheal Markov, Kamerhan Turan, Robert Roux, Micheal Roll, Walter Groppenberger, Muhittin Dürrüoðlu Demiriz, Daniel Gortler, Aaron Shorr, Hüseyin Sermet, Kemal Gekic, Stefan Gutman, Gülsin Onay gibi piyanistlerle çalýþtý.

2006'da Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde Çaykovski'nin 1 numaralý Piyano Konçertosunu seslendirdi.

Piyano Bölümünü Gülnara Aziz'in sýnýfýndan Lisans derecesi alarak tamamlayan O. Özgür Ünaldý, 2006 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesinden "Bölüm ve Fakülte Birincisi" olarak mezun oldu.

2007 Haziran ayýnda Moskova - Çaykovski Devlet Konservatuarý'nýn doktora sýnavýný da kazanarak doktora öðrencisi olma hakkýný elde etti,

Halen Moskova - Çaykovski Devlet Konservatuarý'nda Prof. Ýrina Plotnikova ile piyano çalýþmalarýný sürdüren O. Özgür Ünaldý, yurtiçi, yurtdýþýnda konserlerde yer almakta ve resitaller vermektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Özgür Ünaldý", 2010 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/225/Özgür_Ünaldý.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com