Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Orçun Civelek

Solist Tanıtımı

Orçun Civelek

1979 yýlýnda Ankara'da doðdu. Küçük yaþta babasý Bülent Civelek ile klarnet çalýþmalarýna baþladý. Ýlk konserini 8 yaþýnda CSO ile verdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarýna girdi. Aykut Doðansoy ile klarnet ve oda müziði öðrenimi gördü. Okul orkestrasýnýn solistliðini ve solo klarnetçiliðini yapan sanatçý, Belçika, Hollanda, Mons ve yurt içi turnelerinde görev aldý. Sýnýf atlayarak ve nefesli sazlar birincisi olarak mezun olan Civelek, ayný yýl Borusan Filarmoni orkestrasýnýn açtýðý sýnavý birincilikle kazanarak solo klarnetçi olarak bir sezon çalýþtý. Üç yýl Hacettepe Senfoni Orkestrasý'nýn solist ve solo klarnetçiliðini yapýp Yunanistan ve yurt içi turnelerinde görev aldý. Bursa Senfoni Orkestrasý, Adana Senfoni Orkestrasý, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Hacettepe Senfoni Orkestrasý, Ýzmir Senfoni Orkestrasý, Eskiþehir Anadolu Senfoni Orkestrasýnda solistlik yaptý. Bu yýl Ankira oda orkestrasýyla Pakistan turnesine solist olarak katýldý. Halen resital ve oda müziði konserlerine devam eden Civelek, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasýnda klarnet sanatçýsý olarak görev yapmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Orçun Civelek", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/15/Orçun_Civelek.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com