Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Oydýn Alimova

Solist Tanıtımı

Oydýn Alimova

Oydýn Alimova 1989 yýlýnda Özbekistan Taþkent'de doðdu. 1996 yýlýnda Uspensky Devlet Müzik Okulu'nun yetenek sýnavýnda L. R. Florenyeva'nýn öðrencisi olarak piyano sanat dalýna kabul edildi.

2001 yýlýnda Ýtalya'da düzenlenen "The International Children's Festival"ine katýldý.

2003 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu'na Zarema Safarova'nýn öðrencisi olarak kabul edildi.

2004 yýlýnda Edirne'de gerçekleþtirilen Mimar Sinan Rotary Kulübü VII. Uluslararasý Genç Müzisyenler Yarýþmasý na katýlarak Teþvik Ödülü kazandý.

2005 yýlýnda Bulgaristan Sofya'da gerçekleþtirilen "Lubomir Pipluov International Young Virtuoses Competition" yarýþmasýnda Teþvik Ödülü kazandý.

Hüseyin Sermet, Franz Andreas Kolly, Oxana Yablonskaya'nýn gerçekleþtirdiði ustalýk sýnýflarýna aktif olarak katýldý.

2007 Mayýs ayýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirilen "2. Pera Piyano Yarýþmasý"nda ikincilik ödülü kazandý.

2007 Temmuz ayýnda Antalya'da gerçekleþtirilen "12. Uluslararasý Canetti Müzik Festivali"ne katýlarak Prof. Milena Mollova ve Prof. Alla Halapsis ile çalýþma imkâný buldu. Ayrýca bu festivalde ikincilik ödülüne layýk görüldü.

Oydýn Alimova 2009 yýlý itibariyle halen Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi öðrencisidir. Piyano çalýþmalarýný 2003 Eylül ayýndan beri Prof. Gulnara Aziz ile sürdürmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Oydýn Alimova", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/128/Oydýn_Alimova.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com