Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
İçinden Klasik Müzik Geçen Öyküler

Ekmek Tahtasý ve Tahta Kaþýktan Sonra
Konsere gideceðim deyip, erken de olsa fýrlamýþtýk evden. Koþarcasýna çýktýk ama yavaþladýn. Hafiften yaðýyor ya, soðuk çünkü, ellerinle hissettiðin. Müziði de hissetmeye gidiyorsun. Yavaþlamalý. Hani dedilerdi ya daðda tutamazsýn ne tavþaný ne... Devamı >>

Mükemmel Konser
Görüntülü telefonun sinyal sesiyle ilgilendiði bilgisayar ekranýndan baþýný kaldýrýp telefonun görüþme düðmesine bastý. Ekranda karýsýnýn yüzü belirdi. -"Merhaba tatlým",dedi."Merhaba hayatým, bu akþamki konser için heyecanlandýðýn her... Devamı >>

Viyolonsel
I Güneþ, yüzüne yeþil yelpaze tutan mahçup bir kadýn gibi iri yapraklý aðaçlarýn arkasýna saklanýrken, muhtelif milletlere mensup bir seyyah kafilesi -sarý otlardan yapýlmýþ evleri arý kovanýna benzeyen- bir zenci köyüne girdiler. Kabile... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com