Klasik Müzik Notları   Classical   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 Klasik Notları


Klasik Notları Twitter Hesabı

Ali Doğan Sinangil

Composer Introduction

1934'te Konya'da sanayici bir ailede dünyaya gelen Sinangil, 1941'de ailesiyle İstanbul'a yerleşmiş ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yapmıştır. Sinangil'in müzik yeteneğini keşfeden İsmail Hakkı Sunat'tır.

Lisedeki yıllarında Seyfettin Asal, Ali Sezin, Tahir Sevenay, Demirhan Altuğ ile keman ve teori çalışan, 1955 yılında mühendislik öğrenimi için gittiği Almanya'da çağdaş müzik akımlarını izleme ve öğrenme olanağı bulan bestecimiz, 1955-60 yılları arasında Darmstadt Yeni Müzik Enstitüsü'nün kurslarına katılmış, bu kapsamda Scherchen ve Maderna gibi şeflerin, Boulez, Rufer, Ligeti, Krenek, Stockhausen gibi bestecilerin sınıflarında çalışmıştır.

Bu dönemde Adorno'nun diyalektik ve müzik estetiği üzerine verdiği konferansları izlemiş; Nono, Berio, Cagel ve Cage’in yapıtları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Sinangil, bestecilikte çağdaş müziğin evrimine koşut bir gelişim çizgisini benimsemiştir: 12-ton ve dizisel teknikler, aleotorik yaklaşım, mikro ve makro yapılanmalar, minimalizm vb. Gibi stilleri yapıtlarında kullanmıştır.

Bir çağdaş müzik bestecisi olarak Sinangil, kompozisyon sanatının temel donanımlarını önemsediği ölçüde, 20. yy. müziğindeki gelişmeleri yakından izlemiştir. Onun yapıtları, "öncü" ve "global" kavramları yansıttığı kadar, besteciliğin tarihsel köklerinden de yararlanıldığını göstermektedir.

Almanya’ya gitmeden önce yazdığı yaylılar için "Suit"te besteci 12-ton yönteminin ilk alıştırmasını gerçekleştirmiştir. Etkilenmiş olduğu bazı motiflere karşın, bu ilk yapıt, Sinangil'in sonraları geliştireceği bağımsız müzik dilinin ipuçlarını sergiler.

1959’da bestelediği "Improvisation I", iki yıl sonra Bruno Maderna yönetimindeki Uluslararası Kranichsteiner Oda Müziği Topluluğu tarafından Darmstadt’ta yorumlanmıştır. Bu yapıt, şefin ve dokuz çalgıcının yarattığı müzikal atmosferi belirlemek amacıyla yazılmıştır. Yapısal geçişlerde orkestra şefi, müziğin akışına ya sezgileriyle egemen olmayı, yada kendi seçtği tempo değişiklikleriyle çalgıcıların doğaçlamaları arasında denge kurma eylemini gerçekleştirir.

Ali Doğan Sinangil, "başyapıt"larından Mevlana Oratoryosu'nu 1973 yılında bestelemiştir. 13. yüzyıl düşünür ve şairlerinden Mevlana'nın Mesnevi’sinde yer alan ilk 18 şiir üzerine yazılan bu yapıt, tasavvuf feslefesinin saf mistisizmini bestecinin özgün müziğiyle birleştirme amacını taşır.

Yine bir başyapıt olan Senfoni No.1, tek bölümdür. Çok boyutlu oylum içerisinde değişik hücresel nitelikteki müzik öğelerinden oluşan bu yapıttaki hücre gereçlerinin her biri, kendi aralarında belirli konum ve oran çerçevesinde işlenmiştir. Hücrelerin dönüşümü yeni durumlar ve yoğunluk ayrımları yaratır ve bu yapılar birbirini izler. Dört temel temayı yaratan yapılanma, daha sonra değişik biçimlerde yeniden ortaya çıkar ve senfoninin "geliştirim" bölmesini oluşturur. Dördüncü tema, "makro yapı" açısından ötekilerine göre çok daha farklı yapı sergiler. Genelde yaylı ve üflemeli çalgıların statik tınılarından oluşan klasik senfoni formunun "orta bölümü"ne benzeyen farklı bir polifonik yapısı bulunduğu söylenebilir. Bu bölme, yoğunluk farklılıkları içeren öteki bölmelerin aksine, mikroyapısal ve çizgisel akiş içinde işlenmektedir. Yapıtın sonuna doğru ana temaların özellikleri yeniden belirir.

Bestecinin bu yapıtlarında genel olarak sürekli yinelenen ritmik figürler görülmez. Doğal zaman akışında ve değişik boyutlardaki zaman bölümlerinde yer alan ses grupları, renkli ve örgütlenmiş organik bir atmosfer yaratır.

Sinangil'in yaratılarını değerlendiren bestecimiz ve müzik tarihçimiz Ertuğrul Oğuz FIRAT'ın görüşleri özetle şöyledir: "1. ve 2. senfoniler ve dördül'ü, Sinangil'in Webern sonrası diziselliği anıştıran, tınısal uyumsal değişikliğin sergilenmesinden oluşan, ses kümeciklerinin birbirleri ile ilişkisinin soyut bir algılama içerisinde gözeten bir yeni müzik araştırıcısı olduğunu göstermektedir."

Sinangil'in yapıtları üzerindeki haklar kendisine aittir geniş bilgi için besteciye başvurulabilir.

Klasik Batı Müziği Türk bestecilerinden Ali Doğan Sinangil'in 4. Senfonisi'nin dünyada ilk seslendirilişi ise 5 Mayıs 2012'de Ankara'da Bilkent Senfoni Orkestrası'yladır.

Bu yazının telif hakkı Klasik Notları sitesine ait olup, KlasikNotlari.com klasik müzik sitesinden alınmıştır.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlari


klasik müzik, bale klasik müzik, bale

Related Interesting Articles


Reference info: "Ali Doğan Sinangil", 2012 , Klasik Notlari website, https://www.klasiknotlari.com/en/326/Ali Dogan Sinangil.html


Sayfayı Paylaşayım

 Share this page in Delicious.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

   © 2009-2023 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com