Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Yaz Irmak

Solist Tanıtımı

Yaz Irmak

1984'te Ankara'da doðan sanatçý 10 yaþýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girerek Prof. Ali Doðan sýnýfýnda viyolonsel çalýþmalarýna baþladý. 2000-2001'de Moskova Devlet Filarmoni Orkestrasý Cello Solisti Marina Tarasova ve Conservatoire Supérieur de Paris'den Prof. Philippe Muller'in ustalýk sýnýfýna katýldý. Lisans döneminde Reyyan Baþaran ile oda müziði Erol Erdinç ile orkestra çalýþmalarý yaptý.

O yýllarda Hacettepe Senfoni Orkestrasý ve Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý ile yurt içi ve yurt dýþý pek çok konserde görev yaptý. Üniversitenin açtýðý solistlik sýnavýný kazanarak Hacettepe Senfoni Orkestrasý iþliðinde Camille Saint Saens'ýn La minör viyolonsel konçertosunu seslendirdirerek önemli kritikler aldý. Sanatçý pekiyi derecesinde tamamladýðý lisans eðitiminin ardýndan, Orkestra Akademik Baþkent'in açtýðý kadro sýnavýný kazanarak buradaki görevine baþladý.

Orkestra Akademik Baþkent himayesi altýnda pek çok baþarýlý oda orkestrasý ve oda müziði konserlerine imza atan sanatçý, ayný yýl orkestra eþliðinde Antonio Vivaldi'nin mi minör viyolonsel konçertosunu seslendirdi. Yurt içinde ve bir çok farklý þehirde ve müzik festivallerinde oda müziði ve 4 çello konserleri yaptý.

2007 Yaz sezonunda Mediterranean Youth Orchestra seçmelerini kazanarak Fransa baþta olmak üzere bir takým akdeniz ülkelerinde orkestranýn grup þefliðini yaptý. Ayný yýl Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn açmýþ olduðu kadro sýnavýný kazanan sanatçý, halen buradaki görevini sürdürmektedir.

Çellist Yaz Irmak, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn yetenekli ve baþarýlý dört genç viyolonselcisinin kurduðu CSO Cello QUARTET'in üyelerindendir. Onur Þenler, Ýbrahim Aydoðdu, Köklü Yiðit Tan ve Yaz Irmak'tan oluþan grup, kendi düzenlemelerinden de oluþan klasikten tangoya, jazz'dan film müziklerine ve tanýnmýþ türk ezgilerine kadar uzanan geniþ repertuvar ile performanslarýný sürdürmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Yaz Irmak", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/107/Yaz_Irmak.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com