Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Emre Þen

Solist Tanıtımı

Emre Þen

5. Roma Uluslararasý Piyano Yarýþmasý birincilik ödülü Emre Þen'e Avrupa'da bir konser turnesi imkâný sunmuþ ve bu dönem Ýtalya basýný onu piyanonun "þeytanî meleði" olarak tanýmlamýþtýr.

Piyano derslerine 13 yaþýnda Türkiye'de Prof. Nimet Karatekin'le baþladý. 17 yaþýnda katýldýðý Ýstanbul Mozart Yorum Yarýþmasý'nda birincilik kazandý ve Avusturya Kültür Ofisi'nce gönderildiði Salsbourg Mozarteum Mozarteum Yaz Okulu'nda ünlü Polonyalý pedagog Andrej Jasinski ile çalýþtý.

Bilkent Üniversitesi'nde sürdürdüðü eðitimini takiben 1995 yýlýnda Ýtalya'ya gitti ve çalýþmalarýna Marcella Crudeli ile devam etti. Bu eðitimin sonucu olarak Paris'te Ecole Normale de Musique okulunun en üst seviyesi olan Diplome Superior de Concertist sýnýfýný birincilikle bitirdi. Ýki yýl sonra bu sýnýfýn birincileri arasýnda yapýlan seçmelerde Albert Roussel komitesi tarafýndan yine birincilik ödülü aldý.

Eðitimine Amerika'da Oxana Yablonskaya ile devam eden Emre Þen 1995 yýlýndan günümüze kadar birçok uluslararasý yarýþmaya ve konser etkinliklerine katýldý ve ödüller kazandý:

* 1995, Ýsrael Tel Hai Uluslararasý Piyano Yarýþmasý ikincilik ödülü
* 1995, Roma Uluslararasý Piyano Yarýþmasý birincilik ödülü ve jüri özel ödülü
* 1996, Rachmaninoff Uluslararasý Piyano Yarýþmasý Marcone Ýtalya ikincilik ödülü
* 1996, Francis Poulenc Uluslararasý Piyano Yarýþmasý Fransa ikincilik ödülü
* 1997, Ecole Normale de Musique Diplome Superior de Concertist Fransa birincilik ödülü
* 1999, Ecole Normale de Musique Diplome Superior de Concertist Birincileri Albert Roussel birincilik ödülü
* 2000, Frederic Chopin Uluslararasý Piyano Yarýþmasý Türkiye ikincilik ödülü
* 2001, Ýstanbul BBC Filarmoni Orkestrasý Solist seçmeleri birincilik ödülü


Türkiye'de Ýstanbul Festivali baþta olmak üzere Ankara ve Anadolu Festivalleri'nde solo ve orkestra eþliðinde konserler verdi. Rusya, Almanya, Ýsrail, Fransa, Avustralya, Polonya, Japonya ve Ýtalya'da verdiði konserlerde olumlu eleþtiriler aldý. Kýrgýzistan Senfoni Orkestrasý ile verdiði konser sonrasý Emre Þen'e Fahri Sanatçý ünvaný verildi. Lisans diplomasýný aldýðý Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Emre Þen'e 2000 Yýlý Sanat Teþvik Ödülü verdi.

2001 yýlýnda BBC Filarmoni Orkestrasý Ýþ Bankasý'nýn etkinlikleri kapsamýnda Türkiye'de yapacaklarý konser için bir yarýþma düzenledi. Viyolonsel, keman ve piyano dallarýnda katýlan adaylar arasýndan seçilen Emre Þen Ýstanbul'da BBC Filarmoni Orkestrasý'yla Tchaikovsky'nin Birinci Piyano Konçertosu'nu seslendirdi ve bu konser Ýngiltere BBC3 radyo kanalýnda yayýnlandý.

Emre Þen, 2000 yýlýnda Ankara'da açtýðý Chopin Müzik Evi'nde ileri seviye piyano dersleri ve toplu kurslar vermektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Emre Þen", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/59/Emre_Þen.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com