Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Ender Sakpýnar

Şef Tanıtımı

Ender Sakpýnar

Müzik eðitimini, Ankara Konservatuvarý, Paris Konservatuvarý, Ecole Normale Superieure de Musique de Paris ve "Vermeil" Orkestra Þefliði ödülünü aldýðý Rueil Malmaison Devlet Konservatuvarý'nda aldý. Dört yýl Fransýz hükümetinin burslusu olarak Ýtalya ve Fransa'da aktif katýlýma hak kazandýðý çeþitli stajlarda Devos, Dervaux, Ferrara ve Giulini gibi ünlü orkestra þefleriyle çalýþtý.

Sanatçý, Paris Pasdeloup Senfoni Orkestrasý'ndaki asistanlýk görevinin yaný sýra, 1982 yýlýnda Fransa Kültür ve Dýþiþleri Bakanlýðý himayesinde "Ensemble International de Paris" Orkestrasý'ný kurdu ve 1987 yýlýna kadar Orkestra'nýn Müzik Direktörü ve Orkestra Þefi olarak baþta Paris olmak üzere Fransa, Ýtalya, Ýsveç, Malta ve Türkiye'de çeþitli festivallere davet edildi.

1987-2014 yýllarý arasýnda Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý þeflik görevinin yaný sýra Ege Senfoni Orkestrasý ve Enka Sinfonietta'nýn kurucusu ve Genel Müzik Direktörü olarak orkestra þefliðini yapmýþtýr.

2004 yýlýndan bu yana Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Senfoni Orkestrasý Sanat Danýþmanlýðý ve Orkestra Þefliði görevini sürdüren sanatçý, Ýtalya, Fransa, Ýspanya, Portekiz, Meksika, Avusturya, Ýsveç, Almanya, Yunanistan, Moldova, Bosna Hersek, Japonya'da çeþitli orkestra ve opera kuruluþlarýyla konuk þef olarak çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Ýdil Biret, Güher/Süher Pekinel, Mintcho Minchev, David Geringas, Viktor Pikaizen, Alexander Rudin, Peter Katin, Konstantin Kulka, Jiri Barta, Radion Azarkin, Vaclav Hudacek, Liana Isakadze, György Sandor, Tedi Papavrami, Vladimir Ovchinikov, Louis Bacalov, Vladimir Krainev, Gregory Sokolov, Maxim Fedotov, Roby Lakatos, Swingle Singers, Eleni Karaindrou gibi ünlü solistlerle konser veren sanatçý, 2014 yýlýndan bu yana Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý'nýn þefidir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariReferans bilgisi: "Ender Sakpýnar", 2015 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/351/Ender_Sakpýnar.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com