Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Henryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re Minor

Eser Açıklaması

1835-1880 yýllarý arasýnda yaþamýþ olan Polonyalý kemancý Wieniawski çaðdaþ keman okulunun temsilcilerindendir. Paganini'den önce keman tekniði genellikle sol el tekniði demekti. Oysa Paganini ile sað el tekniði zenginleþti. Keman yayý, kemana þarký söyleten görevi yanýnda onun elinde sanki bir kýrbaç oldu. Fransa'da "de Beriot" Almanya'da Spohr ve Ernst, Belçika'da Vieuxtemps ve Wieniawski Paganini'nin izinden giden "KemancýBesteci"lerdir. Liszt ise ayný akýma piyano eserleri ile katýldý.

Wieniawski keman öðrenimini Paris Konservatuvarý'nda tamamlamýþ, Avrupa ve Amerika'da konser turneleri yapmýþ, Brüksel ve Moskova'da keman öðretmeni olarak bulunmuþtur. Çalýþ tarzý ve keman tekniði açýsýndan Belçika keman okuluna daha yakýndýr, bu okulun biçimlenmesinde katkýsý vardýr. 47 yýl gibi kýsa bir yaþam içinde keman için iki konçerto yanýnda Polonez, fantezi, çeþitleme gibi zengin ezgiler içeren teknik yönden parlak ve güç eserler yazan Wieniawski genellikle yurdundan uzak kalmýþsa da Polonyalý olduðunu hiçbir zaman unutmamýþtýr. Polonez ve Mazurkalarýndaki etkili ezgileri ile bunu kanýtlamýþtýr. Hemen hemen her eserinde ülkesine özgü renklere yer vermiþtir.


Bölümler

I. Allegro moderato
II. Romance: Andante non troppo
III. Allegro con fuco


Wieniawski'nin birinci Keman Konçertosu son derece güçtür ve konserlerde çok ender olarak çalýnýr. Bunun aksine ikinci konçertosu çok tanýnýr, hemen her solistin daðarýnda yer alýr.

Türkiye'de ilk seslendiriliþi 30 Aralýk 1958'de solist Fethi Kopuz tarafýndan Helmut Thierfelder'in þefliðinde Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý tarafýndan yapýlmýþ olan eserin birinci bölümünde teknik ile duygu eþ deðerdedir, serbest bir anlatým egemendir. Ýkinci bölümden Romans'a durulmaksýzýn geçilir. Bu bölüm, bestecinin yarattýðý en duygulu sayfalardan biridir. Resital programlarýnda sýk sýk yer alýr.

Keman kadansý ile baþlayan son bölüm, Çigan tarzýndadýr. Solist için güç ve parlak bir gösteri parçasýdýr. Bu eser her yönü ile romantik konçertonun mükemmel bir ömeðidir.

Ayhan Erman


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariHenryk Wieniawski'nin Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Henryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re Minor", 2015 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/345/Henryk_Wieniawski_Keman_Konçertosu_No_2_Op_22.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com