Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38

Eser Açıklaması

Fazýl Say'ýn 2. senfonisi olan Op. 38 Mezopotamya Senfonisi 23 Haziran 2012 tarihinde þef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan Filarmoni Orkestrasý tarafýndan Ýstanbul'da seslendirilmiþtir.

Eserin bu ilk seslendiriliþinde solist olarak tereminde Carolina Eyck, bas flütte Bülent Evcil ve bas blokflütte de Çaðatay Akyol yer almýþtýr.


Bölümler

I. Ovada Ýki Çocuk
II. Dicle
III. Ölüm Kültürü Üzerine
IV. Melodram
V. Güneþ
VI. Ay
VII. Kurþun
VIII. Fýrat
IX. "Savaþ" Üzerine
X. Mezopotamya Aðýdý


Fazýl Say'ýn "baþyapýtým" ifadesini kullandýðý bu Mezopotamya Senfonisi 55 dakikadýr.

Mezopotamya Senfonisi'nin aðýdý rolünü üstlenen Teremin, adýný buluþçusu Lev Sergeyeviç Termen'den alan ve dokunmaksýzýn iki anten arasýnda elin dolaþtýrýlarak diyamenyetik nüve etkisiyle indüksiyonu, dolayýsýyla da LC osilatör devresindeki rezonans frekansýný deðiþtirerek ses çýkaran elektronik bir çalgýdýr.

Bas flüt ve bas blokflüt ise eserin yöreye özgü etnik öðelerini aktarmakta kullanýlmýþtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariFazýl Say'ın Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/332/Fazýl_Say_Mezopotamya_Senfonisi_Op_38.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com