Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Johannes Brahms, Macar Danslarý

Eser Açıklaması

Hamburg'daki gençliði fakirlik içinde geçen Johannes Brahms, para kazanabilmek için daha 14 yaþýnda meyhanelerde, eðlence yerlerinde piyano çalmaya baþlamýþ, ertesi yýl ilk resitali ilgi görmeyince bu iþine devam etmiþ, ucuz fiyatlara ders vermiþ, ayrýca ufak lied'ler, koro parçalarý da yazmaya baþlamýþtý.

1850'de 17 yaþýndayken Macar kemancý Eduard Reményi (1830-98) ile karþýlaþmýþ ve ona turnelerinde eþlik etmeyi kabul etmiþti. O çaðlarda Habsburg hanedanýnýn egemenliðinde olan Macaristan'ýn müziðini, daha doðrusu Çigan ezgilerini, Reményi'den çok kez dinlemiþti.

Macar asýllý bir diðer kemancý Joseph Joachim (1831-1907) onlar için Hannover Sarayý'nda konser ayarlamýþ, hatta onlarý Weimar'da oturan List'e göndermiþti. Brahms'ýn Macar çingene müziðine ilgisi 1853 yýllarýna rastlamaktadýr. O yýl yazdýðý sanýlan Bir Macar Temasý Üzerine Varyasyonlar (Op.21 no.2) 1861'deki sol minör Piyanolu Dörtlü'nün ve 1887'deki Keman Konçertosu'nun finalleriyle 1891'deki Op.115 Klarnetli Beþli'nin aðýr bölümü bu etkiyi gösterir. Bu etkiyi en belirgin biçimde sergileyen eser ise, ilk iki bölümü 1869'da yayýnlanan dört el piyano için Macar Danslarý'dýr.

O yýl birinci ve ikinci bölümlerde beþer dans olarak hazýrlanan eser, 1880'de üçüncü bölümde altý, dördüncü bölümde beþ dans olarak tamamlandý. Çok beðenilen, 1880'de adeta aðýrlýðýnca altýnla telif hakký verilen bu 21 Macar Dansý'nýn yalnýzca üçünün (no.1-3 ve 10) orkestra düzenlemesi besteci tarafýndan yapýlmýþtýr. Hatta besteci, ilk iki bölümü solo piyanoya da uyarlamýþtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariJohannes Brahms'ın Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Johannes Brahms, Macar Danslarý", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/222/Johannes_Brahms_Macar_Danslarý.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com