Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Ferhat Ali Göksel

Solist Tanıtımı

Ferhat Ali Göksel

1979 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Klarnet Sanatdalý'nda eðitimine baþladý, 1987'de lisans diplomasýný aldý. 1995 yýlýnda ayný okulun yüksek lisans programýna baþlayýp 1998'de mezun oldu.

1982 yýlýnda Sofya'da yapýlan II. Uluslararasý Çocuk ve Gençlik Þenliði'ne katýldý ve þenliðin kapanýþ konserini yapmak üzere seçilen on çocuk arasýnda yer aldý.

1987 yýlýnda Mimar Sinan Üniversitesi'nin düzenlediði VII. Ulusal Müzik Yarýþmasý'nda Klarinet Dalý'nda birincilik ödülünü kazandý. Ayný yýl Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý'na girdi ve 1994 yýlýnda "klarinet grup þefliði"ne getirildi.

1988-1991 yýllarý arasýnda Bilkent Uluslararasý Gençlik Senfoni Orkestrasý'nýn yaz konserlerine I. Klarinetçi olarak katýldý. Ayný üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nde beþ yýl klarinet dersleri verdi.

1992 yýlýnda Ýtalya'da Musica Riva'ya katýldý ve Karl Leister'le klarinet ve oda müziði çalýþtý. Bu çalýþmalar sonunda, Karl Leister tarafýndan seçilen iki baþarýlý kursiyerden biri oldu ve kapanýþ konserini yapmaya hak kazandý.

Baþta, Ankara ve Ýstanbul olmak üzere bir çok kentte ve festivallerde oda müziði konserleri. Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Borusan Filarmoni, Bursa Devlet Senfoni Orkestrasý, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrasý ile solo konserler verdi.

Sanatçý, halen Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý ve Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý "solo klarinetcisi"dir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Ferhat Ali Göksel", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/212/Ferhat_Ali_Göksel.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com